رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

رسوب زدایی دو دستگاه چیلر جذبی ابارا، دیگ های فولادی بانک قوامین-ساختمان مرکزی
رسوب زدایی دو دستگاه چیلر جذبی ابارا، دیگ های فولادی بانک قوامین-ساختمان مرکزی
رسوبزدایی سه دستگاه دیگ بخار 10 تن بیمارستان نرگس درود
رسوبزدایی سه دستگاه دیگ بخار 10 تن بیمارستان نرگس درود
رسوبزدایی مدار خنک کن و تریستورهای خط تولید کابل کاویان در شهرک صنعتی کاوه
رسوبزدایی مدار خنک کن و تریستورهای خط تولید کابل کاویان در شهرک صنعتی کاوه
رسوبزدایی مبدل های حرارتی و 21 دستگاه تزریق پلاستیک برفاب شهرکرد
رسوبزدایی مبدل های حرارتی و 21 دستگاه تزریق پلاستیک برفاب شهرکرد
رسوبزدایی مبدل های حرارتی و مدار قالبگرد 7 دستگاه های تزریق پلاستیک بهین تولید پروین
رسوبزدایی مبدل های حرارتی و مدار قالبگرد 7 دستگاه های تزریق پلاستیک بهین تولید پروین
رسوبزدایی مدار خنک کاری غلطک ها و اکسترودر و برج خنک کن کیسه بافی اقبال
رسوبزدایی مدار خنک کاری غلطک ها و اکسترودر و برج خنک کن کیسه بافی اقبال
رسوبزدایی دیگ بخار مجتمع آب درمانی سبلان-سرعین اردبیل
رسوبزدایی دیگ بخار مجتمع آب درمانی سبلان-سرعین اردبیل
رسوبزدایی 2 دستگاه دیگ بخار خط تولید پیگمنت رنگ در تاک فوم تاکستان
رسوبزدایی 2 دستگاه دیگ بخار خط تولید پیگمنت رنگ در تاک فوم تاکستان
رسوب زدایی دیگ های بخار خط تولید پلاستو فوم پارس بلوک اهواز
رسوب زدایی دیگ های بخار خط تولید پلاستو فوم پارس بلوک اهواز
رسوبزدایی المنت های برقی بخار ساز کش و نوار ساوه
رسوبزدایی المنت های برقی بخار ساز کش و نوار ساوه
محافظت موتورخانه غیر تولیدی سایپا تهران در مقابل رسوب و خوردگی از سال 1387
محافظت موتورخانه غیر تولیدی سایپا تهران در مقابل رسوب و خوردگی از سال 1387
رسوب زدایی مدار خنک کن قالب ریخته گری مداوم شمش برنج مجموعه زرین فلز شمش
رسوب زدایی مدار خنک کن قالب ریخته گری مداوم شمش برنج مجموعه زرین فلز شمش