رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

رسوب زدایی دیگ های بخار خط تولید پلاستو فوم پارس بلوک اهواز
رسوب زدایی دیگ های بخار خط تولید پلاستو فوم پارس بلوک اهواز
رسوبزدایی المنت های برقی بخار ساز کش و نوار ساوه
رسوبزدایی المنت های برقی بخار ساز کش و نوار ساوه
محافظت موتورخانه غیر تولیدی سایپا تهران در مقابل رسوب و خوردگی از سال 1387
محافظت موتورخانه غیر تولیدی سایپا تهران در مقابل رسوب و خوردگی از سال 1387
رسوب زدایی مدار خنک کن قالب ریخته گری مداوم شمش برنج مجموعه زرین فلز شمش
رسوب زدایی مدار خنک کن قالب ریخته گری مداوم شمش برنج مجموعه زرین فلز شمش
رسوب زدایی مبدل های صفحه جوش و دستگاه های عملیات حرارتی خط تولید لوله فولاد ماهان سپاهان
رسوب زدایی مبدل های صفحه جوش و دستگاه های عملیات حرارتی خط تولید لوله فولاد ماهان سپاهان
رسوبزدایی کوره قوس الکتریک 40 تن - 7 مگاوات ذوب کاوان راین کرمان
رسوبزدایی کوره قوس الکتریک 40 تن - 7 مگاوات ذوب کاوان راین کرمان
رسوبزدایی دیگ های بخار و منابع کویلی و R.O فناوری زیست کیمیا شهر صنعتی اراک
رسوبزدایی دیگ های بخار و منابع کویلی و R.O فناوری زیست کیمیا شهر صنعتی اراک
موسسه اعتباری توسعه
موسسه اعتباری توسعه
تجهیز برند لوکس ساختمان دیپلمات
تجهیز برند لوکس ساختمان دیپلمات
حذف سختی گیر رزینی ، حذف مواد شیمیایی و اسید شویی در ساختمانی لوکس دنو
حذف سختی گیر رزینی ، حذف مواد شیمیایی و اسید شویی در ساختمانی لوکس دنو
رسوبزدایی و جلوگیری از تشکیل رسوب منابع کویلی 5000 لیتری ایران خودرو دیزل
رسوبزدایی و جلوگیری از تشکیل رسوب منابع کویلی 5000 لیتری ایران خودرو دیزل
حذف بوی کلر،افزایش شفافیت آب استخر و حذف کلرامین و کلرفرم استخر دوقلوی کاشان
حذف بوی کلر،افزایش شفافیت آب استخر و حذف کلرامین و کلرفرم استخر دوقلوی کاشان