رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

رسوب زدایی مبدل های صفحه جوش و دستگاه های عملیات حرارتی خط تولید لوله فولاد ماهان سپاهان
رسوب زدایی مبدل های صفحه جوش و دستگاه های عملیات حرارتی خط تولید لوله فولاد ماهان سپاهان
رسوبزدایی کوره قوس الکتریک 40 تن - 7 مگاوات ذوب کاوان راین کرمان
رسوبزدایی کوره قوس الکتریک 40 تن - 7 مگاوات ذوب کاوان راین کرمان
رسوبزدایی دیگ های بخار و منابع کویلی و R.O فناوری زیست کیمیا شهر صنعتی اراک
رسوبزدایی دیگ های بخار و منابع کویلی و R.O فناوری زیست کیمیا شهر صنعتی اراک
موسسه اعتباری توسعه
موسسه اعتباری توسعه
تجهیز برند لوکس ساختمان دیپلمات
تجهیز برند لوکس ساختمان دیپلمات
حذف سختی گیر رزینی ، حذف مواد شیمیایی و اسید شویی در ساختمانی لوکس دنو
حذف سختی گیر رزینی ، حذف مواد شیمیایی و اسید شویی در ساختمانی لوکس دنو
رسوبزدایی و جلوگیری از تشکیل رسوب منابع کویلی 5000 لیتری ایران خودرو دیزل
رسوبزدایی و جلوگیری از تشکیل رسوب منابع کویلی 5000 لیتری ایران خودرو دیزل
حذف بوی کلر،افزایش شفافیت آب استخر و حذف کلرامین و کلرفرم استخر دوقلوی کاشان
حذف بوی کلر،افزایش شفافیت آب استخر و حذف کلرامین و کلرفرم استخر دوقلوی کاشان
محافظت آب شیرین کن (لب شور) در مقابل رسوب ذوب روی قشم
محافظت آب شیرین کن (لب شور) در مقابل رسوب ذوب روی قشم
رسوبزدایی کمپرسور هوا اطلس کوپکو پتروشیمی خراسان
رسوبزدایی کمپرسور هوا اطلس کوپکو پتروشیمی خراسان
رسوبزدایی تاولهای خوردگی در مدار بسته گرمایش-سرمایش،رسوبزدایی مبدل های صفحه ای آبگرم نیروگاه قم
رسوبزدایی تاولهای خوردگی در مدار بسته گرمایش-سرمایش،رسوبزدایی مبدل های صفحه ای آبگرم نیروگاه قم
رسوب زدایی و حذف جلبک و محافظت برجهای خنک کن و مبدل های صفحه ای
رسوب زدایی و حذف جلبک و محافظت برجهای خنک کن و مبدل های صفحه ای