رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

سازمان هواپیما سازی ایران(هسا)،رسوب زدایی منابع کویلی8000 لیتری بخار از سال 139
سازمان هواپیما سازی ایران(هسا)،رسوب زدایی منابع کویلی8000 لیتری بخار از سال 139
رسوبزدای 8000 تن تبرید سایپا کاشان با حذف سختی گیر رزینی از سال 1390
رسوبزدای 8000 تن تبرید سایپا کاشان با حذف سختی گیر رزینی از سال 1390
آشیانه ی تعمیرات هواپیمایی ماهان،بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه (20 کیلومتر لوله)
آشیانه ی تعمیرات هواپیمایی ماهان،بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه (20 کیلومتر لوله)
حفاظت 1200 تن برودتی در راس برج میلاد و موتورخانه ثانویه لابی در مقابل رسوب و خـوردگی
حفاظت 1200 تن برودتی در راس برج میلاد و موتورخانه ثانویه لابی در مقابل رسوب و خـوردگی
محافظت استیج یک و دو دستگاه آب شیرین ساز RO فولاد امیر کبیر کاشان از سال1390
محافظت استیج یک و دو دستگاه آب شیرین ساز RO فولاد امیر کبیر کاشان از سال1390
محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367
رسوبزدایی منبع کویلی و چیلر جذبی 100 تن عمارت صفا در محمودیه با نصب رسوبزدای الکترونیکی از سال 1393
رسوبزدایی منبع کویلی و چیلر جذبی 100 تن عمارت صفا در محمودیه با نصب رسوبزدای الکترونیکی از سال 1393
رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388
رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388