رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

مدار گرمايش‌‌‌ - سرمايش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
مدار گرمايش‌‌‌ - سرمايش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
محافظت ديگ هاي آبداغ 130 درجه سانتيگراد و خط تولید کارخانه مک ماکارون
محافظت ديگ هاي آبداغ 130 درجه سانتيگراد و خط تولید کارخانه مک ماکارون
رسوبزدایی واحد آب مقطر سازی دیگ های بخار واتر تیوب بدون توقف اضطراری از سال 1390
رسوبزدایی واحد آب مقطر سازی دیگ های بخار واتر تیوب بدون توقف اضطراری از سال 1390
سازمان هواپیما سازی ایران(هسا)،رسوب زدایی منابع کویلی8000 لیتری بخار از سال 139
سازمان هواپیما سازی ایران(هسا)،رسوب زدایی منابع کویلی8000 لیتری بخار از سال 139
رسوبزدای 8000 تن تبرید سایپا کاشان با حذف سختی گیر رزینی از سال 1390
رسوبزدای 8000 تن تبرید سایپا کاشان با حذف سختی گیر رزینی از سال 1390
آشیانه ی تعمیرات هواپیمایی ماهان،بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه (20 کیلومتر لوله)
آشیانه ی تعمیرات هواپیمایی ماهان،بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه (20 کیلومتر لوله)
حفاظت 1200 تن برودتی در راس برج میلاد و موتورخانه ثانویه لابی در مقابل رسوب و خـوردگی
حفاظت 1200 تن برودتی در راس برج میلاد و موتورخانه ثانویه لابی در مقابل رسوب و خـوردگی
محافظت استیج یک و دو دستگاه آب شیرین ساز RO فولاد امیر کبیر کاشان از سال1390
محافظت استیج یک و دو دستگاه آب شیرین ساز RO فولاد امیر کبیر کاشان از سال1390
محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367