رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو
عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در باز نمودن رسوبات قبلی

عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در باز نمودن رسوبات قبلی

در فرایند تشکیل کریستال کلیه یونهای محلول در آب در حال برخورد به یکدیگر هستند. یونهای سختی موقت شامل کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم نیز یکی از معضلات تاسیسات گ..

کاهش خوردگی عمومی و الکتروشیمیایی با سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو

کاهش خوردگی عمومی و الکتروشیمیایی با سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو

تکنولوژی هیدروپت برای اولین بار در دنیا حفاظت کاتدیک غیر شیمیایی سطوح فلزی در تماس با آب را ارائه می‌نماید. رسوبزدای هیدروفلو با ارسال سیگنالهای رادیویی بر روی ..

عملکرد سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو در باکتری کشی و حذف بایو فیلم

عملکرد سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو در باکتری کشی و حذف بایو فیلم

تکنولوژی امواج رادیویی هیدروپت یک میدان الکتریکی در داخل سیال به صورت گسترده و طولی القا می‌نماید. میدان الکتریکی به صورت متناوب بار الکتریکی مثبت و منفی را داخ..

معایب سختی گیر مغناطیسی چیست؟

معایب سختی گیر مغناطیسی چیست؟

سختی گیرهای مغناطیسی ، الکترومغناطیسی و آلتراسونیک بدون استفاده از مواد شيميايي و با استفـاده از ايجاد تغييرات در امـلاح محلول در آب بواسطه ميدان‌های مغناطيسی و..

رسوبزدایی هیدروفلو، با بکارگیری نیروهای طبیعت

رسوبزدایی هیدروفلو، با بکارگیری نیروهای طبیعت

با پیشرفت تکنولوژی راه کارهای جدیدی جهت حل مشکل رسوب و سختی گیری آن با هزینه پایین در دسترس قرار گرفته اگر سختی آب ایجاد رسوبات، طبق روش های سنتی نیست

نکته طلایی در سختی گیری و بهینه سازی کیفیت آب استخر

نکته طلایی در سختی گیری و بهینه سازی کیفیت آب استخر

تکنولوژی رسوب گیر هیدروپت با در اختیار داشتن قابلیت‌های متنوع و گسترده امواج رادیویی توانسته است بدون استفاده از مواد شیمیایی و کاملاً به روش سبز پارامترهای مه..

رسوب گیری آب و  رابطه‌ی باورنکردنی ضخامت رسوب با افزایش مصرف انرژی

رسوب گیری آب و رابطه‌ی باورنکردنی ضخامت رسوب با افزایش مصرف انرژی

رسوب بیش از آن چیزی که فکر میکنید به شما نزدیکتر است ! و اولین عامل پنهان مصرف بی رویه انرژی است

رازهای مهم سختی گیر آلتراسونیک که نمی‌خواهند شما بدانید !؟!

رازهای مهم سختی گیر آلتراسونیک که نمی‌خواهند شما بدانید !؟!

امواج آلتراسونیک یا فراصوت به شکلی از انرژی از امواج مکانیکی گفته می‌شود که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان یعنی محدوده 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز است. امواج ..

صرفه جویی در مصرف آب در چیلر و برج خنک کن -جدید

صرفه جویی در مصرف آب در چیلر و برج خنک کن -جدید

جدول فوق مصرف آب برج خنک کن یک چیلر 100 تن تراکمی را در نقاط مختلف آب و هوایی در ایران نمایش می‌دهد . مقایسه‌ای بین مصرف آب خام با استفاده از سختی گیر رزینی و ر..

رسوبزدای هیدروفلو جایگزین سختی گیر رزینی(حذف سختی گیر رزینی)

رسوبزدای هیدروفلو جایگزین سختی گیر رزینی(حذف سختی گیر رزینی)

تکنولوژی رسوب زدایی هیدروپت انگلستان تنها رسوب گیری است که می‌تواند بدون استفاده از سختی گیر رزینی و به تنهایی در تاسیسات تهویه مطبوع و صنعتی عمل نماید. مهمترین..