رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو
رازهای مهم سختی گیر آلتراسونیک که نمی‌خواهند شما بدانید !؟!

رازهای مهم سختی گیر آلتراسونیک که نمی‌خواهند شما بدانید !؟!

امواج آلتراسونیک یا فراصوت به شکلی از انرژی از امواج مکانیکی گفته می‌شود که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان یعنی محدوده 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز است. امواج ..

صرفه جویی در مصرف آب در چیلر و برج خنک کن

صرفه جویی در مصرف آب در چیلر و برج خنک کن

جدول فوق مصرف آب برج خنک کن یک چیلر 100 تن تراکمی را در نقاط مختلف آب و هوایی در ایران نمایش می‌دهد . مقایسه‌ای بین مصرف آب خام با استفاده از سختی گیر رزینی و ر..

رسوبزدای هیدروفلو جایگزین سختی گیر رزینی

رسوبزدای هیدروفلو جایگزین سختی گیر رزینی

تکنولوژی رسوب زدایی هیدروپت انگلستان تنها رسوب گیری است که می‌تواند بدون استفاده از سختی گیر رزینی و به تنهایی در تاسیسات تهویه مطبوع و صنعتی عمل نماید. مهمترین..