رسوب زدایی با تکنولوژی فریت هیدروپت

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

رسوبزدایی پمپ

تأثیر رسوبزدای هیدروفلو در رسوبزدایی پمپ

پمپ‌ها یکی از مهمترین عناصر در تاسیسات هستند که وظیفه جابجایی، سیرکولاسیون ویا تامین فشار سیال آب را به عهده دارند. همانند هر سیستم تجهیزات تاسیساتی که در معرض آب قرار دارد، رسوب و رسوب گیری پمپ و اجزای داخلی آن از مهمترین مشکلات در تاسیسات ساختمان و آپارتمانها است. در کشور ما با توجه به شرایط جغرافیایی و محدودیت منابع آب و سختی بالای آب، بخشهای مختلف خصوصی و دولتی باید هزینه بسیار زیادی جهت استهلاک و تعمیرات پمپ‌ها صرف کنند. از این رو اهمیت رسوب زدایی در پمپ‌های انتقال آب شهری و روستایی با توجه به استفاده از آب خام و سختی گیری نشده بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار دارد. در سیستم‌های انتقال آب عموما در مبدا امکان نصب سختی گیر رزینی وجود ندارد. به عنوان مثال در چاه‌های آب که پمپ عمق چاه نصب می‌شود، بخش‌های پمپ همواره در معرض آب خام و با املاح بالا بوده و امکان نصب سختیگیر وجود ندارد. در ایستگاه‌های پمپاژ آب از مخازن ذخیره نیز عملا امکان نصب سختی گیرهای رزینی وجود ندارد و عملا پمپ‌ها در مقابل رسوب محافظت نمی‌شوند.

یکی از عواملی که رسوبگذاری را تشدید می‌کند کاهش فشار است که در پمپ‌های سیرکولاسیون در بخش مکش اتفاق می‌افتد.
هر زمانی که فشار سیال کاهش یابد، تمایل رسوبگذاری آب بالا می‌رود به همین دلیل تشکیل رسوب در مکش پمپ شروع می‌گردد. استفاده از سختی گیرهای مغناطیسی، الکترونیکی یا سختی گیر آلتراسونیک نیز هیچگونه تاثیری در کاهش رسوبات پمپ ندارد، زیرا که عملاً طبق توصیه سازندگان این تجهیزات نباید نزدیک دینام پمپ که دارای میدان مغناطیسی قوی است قرار گیرند. تنها تکنولوژی که در عمل می‌تواند پمپ‌های آب را محافظت نماید رسوبزدای هیدروفلو است. دستگاه رسوب زدای هیدروفلو بر مبنای ارسال امواج رادیویی ایمن کار می‌کند و به جنس لوله بستگی ندارد و پس از نصب بر روی لوله سیگنال‌های الکتریکی در دو طرف محل نصب در طول مدار لوله کشی ارسال می‌نماید.

این سیگنال‌ها در آب که دارای هدایت الکتریکی است تشکیل می‌شود و فارغ از دبی و سرعت سیال است. یعنی در حالت خاموش بودن پمپ هم سیگنال‌ها در طول مدار لوله کشی برقرار می‌گردند. با رسوبزدایی نصب در قبل یا بعد پمپ تاثیری ندارد و این سیگنال‌ها هستند که محافظت را از لوله و پمپ‌ها انجام می‌دهند. امواج رادیویی یون‌های رسوبگذار نظیر کلسیم، منیزیم و بی کربنات و سولفات را به صورت کریستال‌های منظم با ابعاد میکرونی تبدیل نموده که با جریان سیال از پمپ خارج می‌گردند. پایداری کریستال‌های هیدروفلو بیش از 30 دقیقه است و به هیچ عنوان چسبندگی به سطوح ندارند و قابلیت رسوبزدایی از سطوح را نیز دارا هستند.
تصویر ذیل محافظت پمپ‌های صنعتی سیمان هگمتان را نمایش می‌دهد. محل نصب لوله ارتباطی بین پمپ‌های افت صنعتی و پمپ های برج های خنک کن در مخزن برگشت است که تمامی پمپ ها با استفاده از 1 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو محافظت شده اند رسوب زدای هیدروفلو در سال 1390 نصب گردیده است.