رسوب زدایی با تکنولوژی فریت هیدروپت

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • تکنولوژی هیدروفلو
  • ویدئو نحوه عملکرد رسوبزدای هیدروفلو
تکنولوژی هیدروفلو

ویدئو نحوه عملکرد رسوبزدای هیدروفلو

فیلم زیر چگونگی نحوه کارکرد رسوبزدای هیدروفلو  و نحوه ارسال سیگنال و بازکردن رسوبات قدیمی گچی و آهکی را  در مدار لوله کشی آب سرد و گرم نمایش می دهد.

 

 

بیشتر بدانید :

راهنمای نصب دستگاه هیدروفلو در پکیج حرارتی گرمایشی

ارزیابی مستقل عملکردسختی گیر پکیج هیدروفلو در شرکت On Spex

دستگاه مورد تائید گاز انگلستان در بخش مقابله با رسوب

نصب رسوبزدای هیدروفلو بر روی پکیج در مجتمع مسکونی بوستان 2