استخر و جکوزی -آبنما

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

استخر و جکوزی -آبنما

رسوب زدای هیدروفلو جهت کاهش مصرف کلر

تکنولوژی هیدروپت با دراختیار داشتن قابلیت‌های متنوع و گسترده امواج رادیویی توانسته اند بدون استفاده از مواد شیمیایی و کاملاً به روش سبز پارامترهای مهمی را در آب استخر کنترل و بهینه سازی نماید. اولین و مهمترین ویژگی امواج رادیویی هیدروفلو انعقاد ذرات ریز بدون استفاده از مواد شیمیایی منعقد کننده نظیر آلومینیوم سولفات است. سیگنال‌های رادیویی با ایجاد سیگنال‌های الکتریکی مثبت و منفی ذرات ریز را کنار هم منعقد می‌نماید که این ذرات در بستر فیلتر به دام افتاده و از منافذ ریز آن عبور نمی‌کند. بنابراین آب استخر یا جکوزی با استفاده از رسوبزدای هیدروفلو بسیار شفاف می‌شود. در بین ویژگی امواج رادیویی شکسته شدن عوامل سرطانزا و محصولات جانشینی و مازاد کلر نظیر تری هالومتان و کلروفرم در آب استخر است که آسیب‌های جدی به استفاده کنندگان می‌رساند. امواج رادیویی رسوب گیر هیدروفلو به راحتی قادر است این عوامل سرطانزای کلرامین را شکسته و مجدداً آنها را به کلر فعال و آزاد و قابل استفاده مجدد تبدیل نماید. سومین ویژگی رسوبزدای هیدروفلو حذف بوی کلر در محوطه استخر و حذف سوزش چشم است. چهارمین ویژگی سختی گیر هیدروفلو صرفه جویی در مصرف آب و کاهش بک واش یا شستشوی معکوس فیلترها است که در استخرهای تجاری این تعداد 5 الی 75 درصد صرفه جویی در مصرف آب و انرژی است. جهت استخر و جکوزی‌های خانگی تا سایز "2 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو K-40 قابل استفاده است. جهت استخرهای تفریحی از سایز"1/2 2 به بالا رسوبزدای هیدروفلو سری P پیشنهاد می‌شود. بهترین محل نصب مکش پمپ‌های تصفیه استخر یا جکوزی است.

محصولات مرتبط :

رسوب زدای سری K40 (استخر های خانگی و کوچک)

رسوب زدای سری P ( استخر های تفریحی و بزرگ )

تأثیر رسوبزدای هیدروفلو در کنترل کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم
شورای مرکزی، بخش يورک شاير در نزدیکی بورلی هیلز کالیفرنیا تصمیم گرفت برای استخر تازه تأسیس خود از بهترین تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تصفیه آب استفاده نماید. متاسفانه از زمان نصب سيستم گندزدایی آب با گاز کلر، کيفيت تصفيه آب چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما کارشناسان بهداشت استخر نسبت به وجود کریپتوسپوریدیوم، سودوموناس و افزایش تري‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان نگراني‌‌‌‌‌‌‌‌هاي روزافزوني را ابراز کردند. مورد آخر یعنی افزایش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان در آب استخر، در چند ماه اخير با توجه به تأثيرات مخرب شديدش بر شناگران و کارکنان، بسيار مورد تأکيد قرار گرفت. استانداردهاي آب استخر در کشورهاي اروپايي بسيار بالاتر از استانداردهاي موجود در انگلستان است، به ويژه استاندارد DIN آلمان سختگیرانه تر از استاندارد BS انگلستان است.

 


تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان یکی از محصولات فرعی ناشی از ضدعفونی کردن با آب کلر یا برم یا DBPs است. کلر مازاد در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های تصفیه آب یا استخرهای شنا، با مواد آلی نظیر مایعات و ترشحات خروجی از بدن، باقیمانده‌‌‌‌‌‌‌‌های پوستی، مواد آرایشی باقیمانده بر روی پوست، ترکیب و ایجاد کلروفرم و تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان می‌نماید. تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم با توجه به تماس با پوست بدن در استخر، برای انسان سرطانزا بوده و طبق تحقیقات آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، کلروفرم به عنوان ماده سرطانزا در دسته بندی 2B قر ار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد. عدم تزریق کلر یا کاهش مقدار کلر در آب استخر باعث رشد سریع میکروارگانیسم‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد و افزایش تزریق کلر ایجاد محصولات خطرناک ناشی از کلر در آب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید.
پس از نصب یک دستگاه رسوب زدا و گندزدای هیدرفلو سری P بر روی مدار لوله کشی تصفیه استخر، مدیریت مجموعه استخر تصمیم گرفت که دو پارامترخاص را براي ارزيابي عملکرد سختی گیر هیدرفلو، نمونه برداری و آزمایش نمایند، تا صحت ادعای سختیگیر هیدرفلو مشخص گردد.
پارامتر اول مقدار تري‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان کل بود. پارامتر دومي که بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت مقدار کلروفرم در آب بود. اين دو پارامتر به اين دليل به عنوان موضوع اصلي آزمايش انتخاب شدند که مقابله با آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طريق روش‌‌‌‌‌‌‌‌هاي معمولي تصفيه آب بسیار مشکل است.
اولين نمونه برداری از آب استخر در 28 مارس 2002 و درست قبل از نصب رسوب گیر و گندزدای هیدرفلو انجام گردید. نمونه برداری‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی، به ترتیب 3 ماه و 6 ماه بعد از نصب دستگاه رسوبگیر هیدروفلو انجام شد. تمام آزمايشات به طور مستقل توسط يک آزمايشگاه عمومي با نام  Cassella GMSS انجام گردید. قبل از نصب دستگاه سختی گیر آب هیدرفلو، مقدار کلرفرم در آب استخر 320 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان 338 میلی گرم در لیتر به عنوان شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه اندازه گیری و ثبت شد. سه ماه بعد، در سیزدهم ژوئن همان سال مقدار کلرفرم به 140 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان به 163 میلی گرم در لیتر کاهش پیدا کرد. هر چند هنوز این مقادیر بالاتر از محدوده استاندارد بودند، اما روند کاهش این مقادیر رضایت بخش بود. مقرر شد مجدداً بعد از سه ماه این نمونه برداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام گردد. در نوزدهم سپتامبر 2002 مجدد نمونه برداری انجام گردید. نتایج بسیار رضایت بخش بوده و میزان کلروفرم کمتر از 5 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالو متان 30 میلی گرم در لیتر اندازه گیری گردید. جدول ذیل مقادیر اولیه و نتایج آزمایشات دوره ای را نمایش ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد.

همانطور که از نتایج بر‌‌‌‌‌‌‌‌می‌آید، در ميزان کلي THMSکاهش چشمگيري وجود داشت. موضوع مهم ديگر کاهش سطح کلروفورم است که ارتباط مستقیم با بروز سرطان دارد. طبق استاندارد BS حداکثر مقدار کلرفرم و تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان 100 میلی گرم در لیتر ‌‌‌‌‌‌‌‌است که این مقادیر در استاندارد سخت گیرانه DIN حداکثر 20 میلی گرم در لیتر است.

 

 

بک واش فيلترها:

در طول دوره آزمايشي رسوب زدا و گندزدای هیدروفلو، سیستم فیلتراسیون استخر سه بار کمتر از ميزان معمول مورد بک واش قرار گرفت. قبل از نصب دستگاه رسوبزدای هیدروفلو، فیلترها هر هفته بکواش    ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شدند و بعد از نصب سختی گیر هیدرفلو، هر سه هفته یکبار بکواش انجام گردید.
رسوب گیر هیدرفلو با ارسال سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی باند AM بر روی مدار تصفیه استخر، ایجاد فلوي الکتريکي با فرکانس بالا (ایمن و غیر مضر) در داخل آب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید. سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌های الکتریکی القا شده در مدار آب، باعث مي‌شود که ذرات معلق، به یکدیگر چسبیده و منعقد شوند. اين بدان معناست که ذرات معلق در عمق بستر فيلتر شني، نفوذ نکرده و آنرا را مسدود نمي‌کنند و بنابراين اختلاف فشار فيلتر شني کاهش ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابد. در مجموع مزایای

 

رسوبزدای آب هیدرفلو در استخر یورک شایر

•    کاهش بکواش به میزان 66 درصد
•     صرفه جویی در مصرف آب و انرژی گرمایشی
•    افزایش چشمگیر شفافيت آب
•    کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلرفرم
•    کاهش مصرف کلر

کاهش کلرامین در استخر فوک‌ها با نصب رسوبزدای الکترونیکی هیدروفلو
رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو در باغ وحش بانهام در نزدیکی نورفولک انگلستان مورد استقبال قرار گرفته است. در این باغ وحش بیش از 1000 حیوان نگهداری می‌شود. یکی از جذابترین حیواناتی که مورد توجه بازدید کنندگان است، فوک آفریقای جنوبی است.

 

رسوبزدای هیدروفلو در استخر فوک

 

مشکل اصلی نگهداری آنها، حفظ کیفیت آب و نگه داشتن PH آب برای 290 مترمکعب آب استخر است. دلیل این مشکل وجود بیش از حد جلبک، مواد ارگانیک ناشی از بدن فوک‌ها و همچنین مقدار ماهی است که روزانه به فوک‌ها به عنوان تغذیه داده می‌شد و طبیعتاً این مشکل در تابستان با افزایش دما بیشتر می‌گردید.


رسوب زدای هیدروفلو در استخر فوک

 

وضعیت استخر قبل از نصب رسوبزدای هیدروفلو:

قبل از نصب رسوب زدای هیدروفلو، کل آب استخر می‌بایست در هر 7/1 ساعت یکبار فیلتر شده و فیلترهای شنی نیز می‌بایست 2 یا 3 بار در هفته بک واش می‌شدند. علاوه بر این یک روز در هفته نیز می‌بایست صرف تمیز کردن فیلترها و جایگزینی آب جدید می‌شده است. برای انجام این کار فوک‌ها را از استخر بیرون می‌بردند که موجب نارضایتی بازدیدکنندگان می‌گردید. مشکل عمده دیگر این بود که میزان کلر آب به دلیل تأثیرات منفی بر روی فوک‌ها می‌بایست در کمترین حد ممکن تنظیم می‌گردید. کلر مازاد ایجاد محصولات جانبی کلر یا DBPs در آب می‌نماید. مایعات و ترشحات خروجی از بدن فوک‌ها، باقیمانده‌های پوستی دارای مواد آلی هستند که در اثر ترکیب با کلر ایجاد کلروفرم و تری هالومتان می‌نماید. تری هالومتان و کلروفرم برای انسان سرطانزا بوده و برای سلامتی حیوانات نیز بسیار مضر است. عدم تزریق کلر یا کاهش مقدار کلر در آب استخر باعث رشد سریع میکروارگانیسم‌ها می‌گردد و افزایش تزریق کلر ایجاد محصولات خطرناک ناشی از کلر در آب می‌نماید. بنابراین همیشه معضل اساسی در تنظیم دقیق و صحیح مقدار کلر تزریقی وجود دارد که مهندسان تأسیسات را با مشکل مواجه می‌نماید.
مدیریت باغ وحش بانهام پس از آشنایی با تکنولوژی نوین رسوبزدایی و گندزدایی هیدروفلو، تصمیم گرفت که به مدت سه ماه، پارامترهای اساسی و مهم آب استخر را مورد آنالیز و بررسی قرار دهد. به همین منظور یک دستگاه رسوب گیر و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو سری P در مدار تصفیه استخر و قبل از فیلترهای شنی نصب نگردید. سختی گیر هیدروفلو سری P در برجهای خنک کن و استخرهای شنای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. رسوب زدای الکترونیکی هیدروفلو با ارسال سیگنال‌های رادیویی ایمن در آب و مدار تصفیه استخر، کلرهای غیرآزاد و فیکس را به کلر آزاد تبدیل می‌نماید. به عبارت دیگر تمامی کلرهای غیرفعال را در هنگام عبور از زیر سختیگیر هیدرفلو، شکسته و به کلر آزاد تبدیل می‌نماید. بنابراین میزان مصرف کلر به شدت کاهش می‌یابد، چون تمامی کلرهای موجود در استخر به کلر آزاد تبدیل می‌گردند. هربار که کلر در ترکیب با مواد آلی و ذرات معلق به کلر غیر آزاد تبدیل شود، با عبور از زیر دستگاه رسوبزدای هیدروفلو، مجدداً شکسته و به کلر آزاد تبدیل می‌شود.
چند هفته پس از نصب رسوبگیر آب هیدرفلو پیشرفت های قابل توجهی مشاهده شد و مدیریت باغ وحش تحت تأثیر عملکرد نوین، این تکنولوژی قرار گرفت. به طور خلاصه استفاده از تکنولوژی رسوبزدایی و گندزدایی هیدروفلو در این استخر نتایج ذیل را در بر داشت:
 •افزایش قابل توجه کیفیت و شفافیت آب
• کاهش میزان مصرف کلر
• کاهش قابل توجه میزان کلرامین موجود در آب
 • کاهش قابل توجه هزینه های بهره برداری
 • حفظ میزان PH در محدوده 5/7
• کاهش میزان بک واش از هفته‌ای 2 الی 3 بار به هر 3 هفته یک بار کاهش یافت .
تکنولوژی رسوب زدایی و گند زدایی هیدروفلو یکی از مهم ترین و اساسی ترین تجهیزات مورد نیاز در مدار تصفیه هر استخر است. رسوبزداهای هیدروفلو دارای عمری بیش از 35 سال بوده و بدون نیاز به سرویس و نگهداری هستند.


نصب رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو در ویلای شیخ نشینی در دبی
در ویلای شیخ نشینی به نام الغریر در دبی، برکه‌ای با حجم آب 500 متر مکعب نزدیک به یکصد ماهی Kuhi ژاپنی وجود داشت. رشد غیرقابل کنترل جلبک و خزه و متعاقباً بوی نامطبوع این برکه، امکان استفاده از این ویلا را عملاً غیر ممکن ساخته بود. شیخ الغریر جهت مرتفع ساختن این مشکل، اقدام به استفاده از سیستمهایی نظیر دستگاه‌های سختی گیر مغناطیسی، رسوب گیر الکترومغناطیسی، سختی گیر الکترولیتی (نقره- مس) و تزریق مواد شیمیایی خاص کردند که در طول مدت زیادی از این نوع عملکردها جواب نگرفتند. در نهایت از شرکت هیدروپت دعوت بعمل آوردند و پس از کارشناسی مورد نیاز یک دستگاه رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو مدل P60 بر روی مدار فیلتراسیون گردید. گزارش تصویری ذیل به وضوح عملکرد مطلوب تکنولوژی هیدروپت در جلبک کشی و گندزدایی، پس از نصب به مدت ده هفته است.

 

•    قبل از نصب دستگاه، ماهی‌های گرانقیمت به سختی دیده می شدند.
•    شفاف تر شدن آب 2 هفته پس از نصب دستگاه رسوبزدای هیدروفلو مدل P60.
•    نمایان شدن کف برکه 10 هفته پس از نصب دستگاه.
•    تصویر برکه در ویلا – شیخ نشین الغریر.
•    دستگاه فیلتراسیون به قطر 60 سانتیمتر و یک دستگاه رسوبزدا و گندزدای هیدروفلو  P60
•    شفاف تر شدن آب 6 هفته پس از نصب دستگاه.
•    وضعیت آب 10 هفته پس از نصب دستگاه رسوب زدای هیدروفلو که در این تصویر علاوه بر شفاف شدن آب، میتوان به سرزنده شدن ماهی‌ها اشاره نمود که یکی دیگر از نکات مثبت وجود دستگاه سختی گیر هیدروفلو است.مجتمع مسکونی بوستان 3 واقع در میدان تجریش دارای مجموعه استخر ، سونا ، جکوزی خصوصی می باشد . سیستم تصفیه استخر مشتمل بر فیلتر شنی ، پمپ سیرکولاسیون و سیستم کلر زنی می باشد . مقدار کلر آزاد می بایست 1 الی 3 میلی گرم در لیتر باشد البته در مجموعه های خصوصی با توجه به تعداد نفرات می توان این مقدار را کاهش داد . در استخر و جکوزی مجتمع مسکونی بوستان 3 کلر در حد استاندارد تزریق می شده است اما بوی کلر در محوطه موجود بوده و حساسیت پوستی و خارش پوست نیز مرتب گزارش می شده است . در نمونه برداری و آنالیر میکروبی سالیانه آب استخر نیز وجود تک یاخته مشاهده شده است . پس از نصب یک هفته رسوبزدا-گندزدای k40 بر روی مدار تصفیه استخر ، بوی کلر حذف میزان کلر تا حدود 60. درصد کاهش یافت ، استفاده کنندگان از کیفیت آب استخر بسیار راضی بوده و حساسیت و خارش پوستی رفع شده است . در آزمایش سالیانه آب استخر وجود حتی 1 تک یاخته گزارش نشده است .

در فرآیند ضد عفونی سازی آب استخر، جکوزی وجود اکسید کننده های نظیر کلر یا برم الزامی است . زیرا مواد گند زدایی می بایست در تمامی نقاط سیستم تصفیه و استخر وجود داشته باشد. فرآیند های کمک تصفیه نظیر UV و ازن هیچکدام مستقل به تنهایی دارای تائیدیه بهره برداری نمی باشند و حتما باید در حضور کلر باشد . دلیل فنی این است که تجهیزاتی نظیر UV به صورت نقطه ای در داخل تصفیه خانه نصب می شوند و چنانچه آلودگی وارد آب استخر گردد زمان طولانی نیاز دارد تا از کاسه استخر به سیستم UN رسیده و گند زدایی گردد .این در حالی است که حضور کلر در تمامی نقاط-آلودگی میکروبی را در همان لحظه و در همان نقطه از بین می برد . رسوبزدا-گندزدا هیدروفلو بهینه ساز سیستم تصفیه است که بهترین کاربرد آن شکستن کلرهای فیکس و غیر آزاد می باشد . افزایش گندزدایی کلر و کاهش مصرف آنرا به همراه دارد . دستگاه هیدروفلو در مجموعه سالنهای استخر های اصلی ، جکوزی، حوضچه آبسرد ، سونا در دو بخش مردانه و زنانه نصب گردیده که طبق نامه رضایتمندی مشتری به 50 درصد کاهش مصرف کلر به همراه داشته است .

بیشتر بدانید :

تائیدیه ی دریافتی از استخر دوقلوی صدف کاشان در خصوص افزایش شفافیت آب و کاهش کلر استخر بدون استفاده از UV

 

رسوبزدای هیدروفلو دارای 4 ویژگی مهم در مدارهای تصفیه استخر و جکوزی می باشد که در کنار ویژگی اصلی رسوبزدایی آن قرار می گیرد .این ویژگی ها شامل :

1- کاهش مصرف کلر و از بین بردن مضرات آن

2- شفاف سازی آب استخر

3- حذف باکتری های بیماری زا قارچ و جلبک

4- صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در فرآیند تصفیه می باشد .

استخر های قهرمانی که محل تمرین ورزشکاران ملی و استانی می باشد باید از کیفیت آب بالایی برخوردار باشد . علاوه بر مسائل بهداشتی نظیر ضد عفونی سازی آب که در درجه اول همین می باشد مازاد تزریق کلر می تواند محصولات جانبی کلروفرم و تری هالومتان بوجود بیاورد سرطانزا می باشد و از عوارض ابتدایی آن سوزش چشم و مخاط حساس می باشد . کلر مازاد در آب می توان مشکلات تنفسی و کاهش راندمان ورزشکاران حرفه ای را نیز بدنبال داشته باشد. در سال 1387 مجموعه استخر جکوزی ، مدار گرمایش و آبگرم مصرفی استخرهای آزادی و 22 بهمن با رسوبزدای هیدروفلو تجهیز گردید . یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو سفارشی Custom P12” بر روی لوله برگشت از استخر – قبل از پمپ های تصفیه نصب گردید . در تائیدیه رضایتمندی مشتری ، %50 کاهش مصرف کلر و %80 کاهش مصرف آب در فرایند شستشوی معکوس(بکواش) درج گردیده است .

 

بیشتر بدانید :

تائیدیه ها شرکت نفت و گاز گچساران در خصوص افزایش شفافیت آب و کاهش میزان کلر