رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • آبگرمکن های خورشیدی
  • ساختمان شماره 5 الهیه
آبگرمکن های خورشیدی

ساختمان شماره 5 الهیه

تعداد بازدید : 1213

ساختمان 5 الهیه یکی از لوکس ترین ساختمانهای منطقه الهیه می باشد که نقشه های معماری – سازه و تاسیسات آن توسط مهندس آلمانی طراحی گردیده است . در بخش آبگرم مصرفی از کلکتورهای خورشیدی جهت پیشگرم کردن آب استفاده شده است . 
کلکتورهای خورشیدی توسط کنترلر مرکزی سیستم دمای آبسرد ورودی را ابتدا در کلکتورهای خورشیدی افزایش می دهند و آب گرم وارد منبع کویلی می شود . کویل های منبع کویلی که به دیگ های ویزمن آلمان متصل است در صورت نیاز دمای آب پیش گرم را بالا می برند . سیستم به گونه ای طراحی شده که بیش از 70 درصد  انرژی آبگرم مصرفی سالیانه توسط کلکتورهای خورشیدی تامین می گردد . دستگاه های رسوبزدای هیدروفلو هم مداربسته کلکتورها و 3 دستگاه مبدل های صفحه ای مربوط با ارسال سیگنال رادیویی در مقابل رسوب محافظت می نماید . دستگاه های رسوبزدای هیدروفلو اسفند ماه 1393 نصب و راه اندازی شده است .