رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

آب شیرین کن

شرکت پتروشیمی‌شیراز

کاربرد آب شیرین کن اسمز معکوس در شرکت پتروشیمی شیراز شرکت پتروشیمی‌شیراز یک سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس 4 مرحله‌ای ( 4 استیج ) با ظرفیت تولید آب 1100 متر مکعب در شبانه روز جهت آب مورد نیاز فرآیند خود نصب نموده است. در ورودی استیج 3 و 4 این آب شیرین ساز مقدار TDS آب حدود 11000 الی 12000 میلی گرم در لیتر است و همین املاح و سختی بالا موجب می‌گردید که تمامی‌شیرآلات کنترلی و فلومترهای آلتراسوینک کارائی و آب بندی خود را از دست داده و از کالیبراسیون خارج گردند. مدیریت فنی واحد آب بخار برای رفع این مشکل، سختی گیرهای مغناطیسی بلوکی در مسیر ورودی آب استیج مرحله 3 نصب کرده بود اما تغییری در وضعیت رسوب گذاری شیرها مشاهده نشد و کماکان رسوب گذاری در مسیرها اختلال در فرآیند تولید ایجاد می‌کرد. در آذرماه 1396 یک دستگاه رسوبزدای امواج رادیویی باند AM با تکنولوژی فریت، مدل P100 بر روی لوله 3 اینچ استیج 3 نصب گردید. با توجه به اینکه املاح ورودی استیج 3 بسیار بالا است و شدت رسوبگذاری بسیار بالا است، اما عملکرد خاص و عالی و منحصر به فرد رسوبزدای هیدروفلو در بیش از 10 ماه از بهره برداری مداوم اجازه تشکیل رسوب را در شیرآلات کنترلی و فلومترها نداده و مورد تائید واحد فنی قرار گرفته است. همچنین پارامترهای آبدهی و افت فشار و کیفیت آب خروجی در محدوده رضایت بخش قرار داشته است.