رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • آب شیرین کن
  • فولاد امیر کبیر کاشان
آب شیرین کن

فولاد امیر کبیر کاشان

تعداد بازدید : 991

کاربرد دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس و رسوبزدای هیدروفلو در فولاد امیرکبیر کاشان شرکت فولاد امیرکبیر جهت تولید آب صنعتی دیگهای بخار و سایر مصارف، یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس 2 مرحله‌ای با دبی تولید آب 500 متر مکعب در شبانه روز، نصب نموده است. آب ورودی دستگاه آب شیرین ساز از مخزن ذخیره 1500 متر مکعبی تامین می‌شود که این مخزن بتنی با آب چاه با TDS 4000 میلی گرم در لیتر تغذیه می‌شود. آب ورودی پس از عبور از فیلترهای شنی، وارد فیلترهای کارتریجی 5 میکرونی می‌گردد. به دلیل میکروبی شدن میکروکارتریجها لایه لزجی از بایوفیلم بر روی کارتریجها تشکیل می‌گردید و آبدهی به شدت کاهش می‌یافت. تیم بهره بر دار می‌بایست فیلترهای کارتریجی را هر 4 الی 5 روز تعویض نماید. پس از بازدید بخش فنی شرکت رادین گستر سینا در تیر ماه 1391، جهت حذف بایوفیلم و افزایش راندمان سیستم فیلتراسیون آب شیرین کن، دو دستگاه رسوبزدای امواج رادیویی با تکنولوژی رسوبزدای فریت هیدروفلو مدل P60 بر روی لوله 2 اینچ ورودی استیج 1 و 2 پیشنهاد و نصب گردید. کلیه پارامترهای آبدهی، افت فشار، کیفیت آب تصفیه و پسآب دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس به دقت تحت بررسی قرار گرفت. نکته حائز اهمیت رسوبزدای هیدرفلو این است که قادر است سیگنالهای تولیدی را در خلاف جهت حرکت سیال نیز ارسال نماید. به همین دلیل در سیستم‌های آب شیرین کن کوچک نیازی به نصب سه دستگاه مجزا برای ممبرانها، میکروفیلترها و فیلترهای شنی نیست. در این پروژه نیز سیگنال‌های تولیدی رسوب زدای هیدرفلو مدل P60 که ورودی ممبرانها نصب شده بود در خلاف جهت سیال به میکروفیلترها رسیده و باعث از بین رفتن بار میکروبی و لایه لزج بایوفیلم در میکروفیلترها شده به نحوی که پس از 2 ماه از نصب دستگاه، تعویض میکروفیلترها از 4 روز یکبار به 42 الی 43 روز یکبار افزایش یافت. همچنین میزان آبدهی زیاد شده و مقدار افت فشار کاهش یافت. در سیستم‌های آب شیرین کن اسمز معکوس به مرور زمان آبدهی بدلیل گرفتگی و رسوبگذاری ممبران‌ها و فیلترها کاهش می‌یابد و می‌بایست با استفاده از مواد شیمیایی و آنتی اسکالانت‌های مختلف در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به شستشوی در محل ممبرانها با آنتی اسکالانتهای اسیدی و بازی و مواد شیمیایی بایوساید نمود. هر چند رسوب زدای هیدروفلو CIP یا شستشوی در محل دوره ای را حذف نمی‌کند اما باعث کاهش مواد مصرفی آنتی اسکالانت، اسید‌ها و باز‌ها در زمان شستشو می‌گردد. رسوبزدای هیدروفلو با عمر مفید کارکردی بیش از 35 سال یکی از اجزا ضروری برای محافظت ممبران‌ها و دستگاه‌های آب شیرین ساز اسمز معکوس به شمار می‌آید.

کاتالوگ سری P