رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • استخر و جکوزی -آبنما
  • استخر صدف کاشان
استخر و جکوزی -آبنما

استخر صدف کاشان

تعداد بازدید : 1629

در فرآیند ضد عفونی سازی آب استخر، جکوزی وجود اکسید کننده های نظیر کلر یا برم الزامی است . زیرا مواد گند زدایی می بایست در تمامی نقاط سیستم تصفیه و استخر وجود داشته باشد. فرآیند های کمک تصفیه نظیر UV و ازن هیچکدام مستقل به تنهایی دارای تائیدیه بهره برداری نمی باشند و حتما باید در حضور کلر باشد . دلیل فنی این است که تجهیزاتی نظیر UV به صورت نقطه ای در داخل تصفیه خانه نصب می شوند و چنانچه آلودگی وارد آب استخر گردد زمان طولانی نیاز دارد تا از کاسه استخر به سیستم UN رسیده و گند زدایی گردد .این در حالی است که حضور کلر در تمامی نقاط-آلودگی میکروبی را در همان لحظه و در همان نقطه از بین می برد . رسوبزدا-گندزدا هیدروفلو بهینه ساز سیستم تصفیه است که بهترین کاربرد آن شکستن کلرهای فیکس و غیر آزاد می باشد . افزایش گندزدایی کلر و کاهش مصرف آنرا به همراه دارد . دستگاه هیدروفلو در مجموعه سالنهای استخر های اصلی ، جکوزی، حوضچه آبسرد ، سونا در دو بخش مردانه و زنانه نصب گردیده که طبق نامه رضایتمندی مشتری به 50 درصد کاهش مصرف کلر به همراه داشته است .

بیشتر بدانید :

تائیدیه ی دریافتی از استخر دوقلوی صدف کاشان در خصوص افزایش شفافیت آب و کاهش کلر استخر بدون استفاده از UV