رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • استخر و جکوزی -آبنما
  • مجتمع مسکونی بوستان 3
استخر و جکوزی -آبنما

مجتمع مسکونی بوستان 3

تعداد بازدید : 1446
مجتمع مسکونی بوستان 3 واقع در میدان تجریش دارای مجموعه استخر ، سونا ، جکوزی خصوصی می باشد . سیستم تصفیه استخر مشتمل بر فیلتر شنی ، پمپ سیرکولاسیون و سیستم کلر زنی می باشد . مقدار کلر آزاد می بایست 1 الی 3 میلی گرم در لیتر باشد البته در مجموعه های خصوصی با توجه به تعداد نفرات می توان این مقدار را کاهش داد . در استخر و جکوزی مجتمع مسکونی بوستان 3 کلر در حد استاندارد تزریق می شده است اما بوی کلر در محوطه موجود بوده و حساسیت پوستی و خارش پوست نیز مرتب گزارش می شده است . در نمونه برداری و آنالیر میکروبی سالیانه آب استخر نیز وجود تک یاخته مشاهده شده است . پس از نصب یک هفته رسوبزدا-گندزدای k40 بر روی مدار تصفیه استخر ، بوی کلر حذف میزان کلر تا حدود 60. درصد کاهش یافت ، استفاده کنندگان از کیفیت آب استخر بسیار راضی بوده و حساسیت و خارش پوستی رفع شده است . در آزمایش سالیانه آب استخر وجود حتی 1 تک یاخته گزارش نشده است .