رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • برج های خنک کن
  • برج خنک کن بیمارستان آلبرتا کانادا
برج های خنک کن

برج خنک کن بیمارستان آلبرتا کانادا

تعداد بازدید : 432

حذف آنتی اسکالانت در برج خنک کن بیمارستان آلبرتا کانادا
در تابستان 2011 بیمارستان می زریکوردیا در آلبرتا یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو مدل P160 بر روی برج خنک کن نصب نمود تا پس از تائید عملکرد رسوب زدای هیدروفلو مواد شیمیایی ضد رسوب و آنتی اسکالانت را حذف نماید.
رسوب گیر هیدروفلو بر روی برج خنک کن نصب شد و برج خنک کن شماره 1 و 2 با استفاده از مواد شیمیایی آنتی اسکالنت و سختی گیر رزینی راهبری می‌شد.
تصاویر ذیل وضعیت پکینگ‌های برج خنک کن شماره 3 (با رسوبگیر هیدروفلو) و با مواد شیمیایی ضد رسوب در برج خنک کن شماره 2 را دو ماه پس از نصب سختی گیر آب هیدروفلو نشان می دهد.

 

همانطور که از تصاویر مشخص است عملکرد رسوبزدای هیدروفلو بسیار بهتر از استفاده از مواد شیمیایی آنتی اسکالانت و بایو ساید است. در برج خنک کن شماره 3 رسوب دیده نمی‌شود و پکینگ ها سیاه است؛ همچنین جلبک نیز مشاهده نمی‌گردد.
در برج خنک کن شماره 2 که با مواد شیمیایی آنتی اسکالانت بایوساید کنترل می‌شود پکینگ‌ها کاملاً رسوب گرفته و با مشاهده از نزدیک جلبک نیز تشکیل شده است.
این مقایسه به مدت 1 ماه بعد از بازدید نیز ادامه یافت و برج خنک کن تحت پوشش رسوب زدای هیدروفلو کماکان بدون رسوب و جلبک، بدون نیاز به مواد شیمیایی و بایوساید بهره برداری گردید.
با توجه به حذف هزینه‌های خرید مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) و بایوساید (ضد جلبک) با استفاده از تکنولوژی سبز هیدروفلو در مواجهه با آبهای سخت سالیانه 10000 دلار صرفه جویی گردیده و بازگشت سرمایه 18 ماه از سوی بیمارستان اعلام شد.
مدیریت بیمارستان با خرید دو دستگاه رسوبگیر جدید هیدروفلو P160 برای برج‌های خنک کن شماره 1 و 2 حذف مواد شیمیایی را سرلوحه راهبرد از محیط زیست قرار داده است.
هزاران لیتر مواد شیمیایی خطرناک سالیانه به سیستم فاضلاب شهری دفع می‌شده است که با رسوب زدای هیدروفلو با تکنولوژی سبز این مقادیر حذف شده است.
همچنین جهت دیگ‌های بخار  بخش رختشوی‌خانه بیمارستان و سیستم‌های بخار پز آشپزخانه صنعتی مدل‌های رسوب گیر هیدروفلو S38 خریداری گردید.

پروژه‌های مرتبط در زمینه برج خنک کن: