رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم
نقش بسزای رسوب زدای هیدروفلو در گندزدایی فاضلاب بخش بزرگی از مراحل تصفیه فاضلاب فرآیندهای کاهش BOD و COD است. یکی از شاخص‌های اصلی کیفیت فاضلاب و پس آب صنعتی مقدار BOD یا نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی است. با اندازه گیری مقدار اکسیژن مصرفی نمونه پس آب در مدت زمان پنج روز میزان میکرو ارگانیسم‌ها و باکتری‌ها در مقدار نمونه تخمین زده می‌شود. هر چقدر میزان BOD بالاتر باشد، بیانگر آلوده‌تر بودن میکروبیولوژیکی فاضلاب است. هدف نهایی سیستمهای فاضلاب کاهش BOD و COD در محدوده مجاز است که اینکار را با فرآیندهای مختلف هوادهی، لجن فعال و ... انجام می دهند. همچنین از دیگر شاخصهای فاضلاب، ای کولای و کلیفرم است. رسوبزدای هیدرفلو به راحتی و بدون استفاده از مواد شیمیایی می‌تواند، میکروارگانیسم‌ها نظیر باکتری‌ها، خزهها، قارچها، جلبکها وهاگها را از بین ببرد. رسوب زدای هیدروفلو هر تک سلول گیاهی دارای سیتوپلاسم را در هر کدورتی با امواج متلاشی می‌نماید. با هر بار عبور فاضلاب از زیر دستگاه، ولتاژ القایی سختی گیر هیدروفلو باکتریهای بیماری زا و سیتوپلاسم‌ها را با فرکانس 120 هزار بار در ثانیه دارای بار مثبت و منفی می‌کند که همین امر باعث متلاشی شدن سیتوپلاسم و مرگ میکروارگانیسم می‌گردد. نصب رسوبگیر هیدرفلو، بسیار ساده و سریع (2 ساعت) است و کافی است در آخرین نقطه خروجی سیستم تصفیه فاضلاب (قبل یا در مخزن کلر زنی) رسوب گیر هیدرفلو سری P یا I را نصب نمود. سختیگیر هیدروفلو با درجه حفاظت الکتریکی IP68 طراحی شده و کاملا ضد آب بوده و مناسب برای نصب در محیط‌های باز است. برای اطمینان از عملکرد رسوبزدا و گندزدای هیدروفلو تائیدیه SGS در حذف باکتریهای بیماری زای سودوموناسو ایشرشیا کولای در تب تکنولوژی هیدروفلو مراجعه فرمائید.
کاهش آلودگی پساب و حفاظت از محیط زیست در نیروگاه حرارتی T.M ژاپن
نیروگاه T.M ژاپن در هوکایدو در ساحل اقیانوس آرام واقع شده و دارای ظرفیت تولید برق به میزان 2000 مگاوات است. سیستم خنک کاری نیروگاه با استفاده از پمپ‌‌‌‌‌‌‌های سیرکولاسیون آب دریا را به داخل تجهیزات و مبدل‌‌‌‌‌‌‌های حرارتی منتقل کرده و آب مجدداً به دریا باز می‌گردد.

سیستم تصفیه پسآب نیروگاه حرارتی T.M تایوان

نیروگاه حرارتی T.M تایوان دارای سیستم تصفیه پسآب است که پس از تصفیه کامل، آب به دریا تخلیه می‌شود. ظرفیت این واحد تصفیه پسآب 1400 مترمکعب در روز است. کنترل و کاهش پارامترهایی نظیرCOD  و نیتروس اسید به صورت مستمر توسط متخصصان نیروگاه کنترل می‌گردد. نیتروس اسید یک اسید ضعیف است که با از دست دادن یون هیدروژن می تواند به نیتریت تبدیل گردد. در فرآیند کلرزنی، روزانه حجم بسیار بالای کلر به پسآب تزریق می‌شود و این سیستم نیازمند نگهداری، تعمیرات و هزینه‌‌‌‌‌‌‌های روزانه است.

 

تأثیر رسوبزدای هیدروفلو در کارکرد سیستم تصفیه پسآب نیروگاه T.M تایوان

مدیریت فنی نیروگاه با نصب یک دستگاه رسوبزدای مدل P-120 (لوله 4اینچ) در واحد پسآب عملکرد تکنولوژی هیدروپت را مورد تست و ارزیابی قرار می‌دهد، این آزمایش به مدت سه ماه از اوت، لغایت نوامبر 2012 انجام می‌گردد.
محل نصب دستگاه همانطور که در فلودیاگرام ذیل نمایش داده شده بر روی لوله 4 اینچ بین مخزن A وB  است که در مخزن A مواد منعقد کننده تزریق می‌شود. مخزن B مخزن ته نشینی است. پارامترهای PH و COD ، ذرات معلق، کدورت، نیترواسید و میزان کلر تزریقی در نقطه C و D فلودیاگرام، بعد از فیلترهای شنی نمونه برداری واندازه گیری شده است.
 

نتایج بررسی پس از نصب رسوب گیر هیدروفلو :

دستگاه رسوب زدای هیدروپت در تاریخ 20 اوت 2012 بر روی سیستم نصب گردید.
تزریق شوک کلر هر 10 روز یکبار انجام می‌گردید و آخرین تزریق کلر در تاریخ 18 اوت انجام شده است و در طول مدت سه ماهه آزمایش تزریق و شوک کلر و شوک به صورت کامل حذف گردیده است.
 

PH * : همانطور که در منحنی شماره یک مشخص است مقدار PH در محدوده ی بین 1/ 7 الی  3/ 7 در تمام طول دوره ی تست ثابت مانده و تغییری نکرده است. (منحنی زرد رنگ)
COD * : مقدار COD از 7/5 PPM به  3/0 PPMدر مدت سه ماه کاهش یافته که حدود 60 درصد کاهش را نمایش می‌دهد. (منحنی آبی)
HNO2 * : مقدار نیتروس اسید که در مخزن ته نشینی B اندازه گیری شده است کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از 20PPM  به 8PPM  تقلیل یافته است. این مقدار معادل 60 درصد کاهش بعد از قطع تزریق کلر است. (منحنی بنفش)
* منحنی‌‌‌‌‌‌‌های 4 و 5 مقدار HNO2 را پس از فیلترهای شنی C و D نمایش می‌دهد که مقدار آنها از 20PPM  به 1PPM  معادل 95 درصد کاهش داشته است.
NTU * : شفافیت آب از مقیاس 5 به 1 کاهش یافته که نشان دهنده‌ی افزایش شفافیت کاهش کدورت آب است.
ذرات معلق: TSS در مخزن B از 06/10 PPM به 5PPM  کاهش یافته است.
* تزریق و شوک کلر در واحد پسآب نیروگاه   T.Mکه هر 10 روز یکبار انجام می‌شود معادل  400000 ین ژاپن در سال هزینه دارد که به منظور کاهش بار میکروبی و همچنین COD می‌بایست تزریق گردد. بعد از نصب دستگاه سختی گیر و گندزدای هیدروفلو تزریق کلر به طور کامل قطع گردیده و بهینه سازی سیستم پسآب و کنترل پارامترها بدون استفاده از مواد شیمیایی انجام شده است.

 


 

گندزدایی پسآب فاضلاب و حذف BOD با رسوبزدای هیدروفلو

در بررسی‌های اولیه از پسآب فاضلاب کارخانه، فاضلاب توسط آزمایشگاه معتمد میزان BOD و COD نمونه برداری و آنالیز گردید. البته شواهد بصری در زمان نصب رسوبزدای هیدروفلو نیز حاکی از کیفیت بسیار نامطلوب پسآب بود. رنگ آب کاملاً سبز بوده و پسآب مملو از خزه و جلبک و میکروارگانیسم بود. بوی نامطبوع در محوطه اطراف مخزن و تجمع حشرات موذی نیز از دیگر مشکلات این واحد تولیدی بود. تخلیه پسآب به آبهای سطحی کشاورزی در اطراف نیز موجی از نارضایتی دائمی صاحبان مزارع اطراف را به همراه داشت. واحد فنی هیدروپت، پس از بازدید از سایت و بررسی نتایج آزمایش یک دستگاه سختی گیر و گندزدای هیدروفلو سفارشی(High Voltage) بر روی لوله " 4 دهش پمپ سیر کولاسیون (واحد هوادهی) واحد پس‌آب فاضلاب نصب نمود.

رسوب زدا و گندزدای هیدروفلو سری P  از محصولات شرکت هیدروپت با قرار گرفتن بر روی مدار سیرکولاسیون قادر است کلیه میکروارگانیسمها، باکتریها، پروتزها و... را که دارای سیتوپلاسمها هستند، از بین ببرد. دستگاهها با توان مصرفی 25 الی 65 وات و با برق 220 ولت شهر کار می‌نماید. این دستگاهها به طور تمام وقت در هفت روز هفته میکروارگانیسمها را از بین برده و BOD را کاهش می‌دهد. در حالی که عمر مفید این سختی گیر بیش از 30 سال بوده و هیچگونه سرویس و نگهداری ندارد. جهت عمکرد بهینه جهت گندزدایی فرکانس رسوبزدای هیدروفلو در محدوده 120 الی 160 کیلوهرتز باند رادیویی AM تنظیم شده است. دستگاه‌ها قابلیت نصب آسان بر روی هرگونه لوله اعم از فلزی یا غیرفلزی و سیمانی را دارد. عمر دستگاه‌ها، مرهون طراحی صنعتی ویژه آن، بالای 30 سال است. درجه حفاظت دستگاه‌ها IP.66 و کاملاً ضد آب بوده و برای محیطهای باز طراحی شده است.
بعد از نصب رسوب گیر هیدروفلو مقرر گردید پمپ سیرکولاسیون به طور دائم در مدار قرار گیرد تا با عبور پسآب از داخل دستگاه گندزدایی انجام گردد. همچنین جهت کنترل عملکرد رسوبگیر و گندزدای هیدرفلو مقرر گردید در فواصل زمانی مشخص تست BOD یا اکسیژن مورد نیاز واکنشهای بیو شیمیایی و COD انجام پذیرد.  طبق آزمایشات بعمل آمده از نمونه پسآب توسط شرکت پیرایه زیست قزوین در تاریخهای 20/07/88 ، 23/07/88 و 02/08/88 کاهش BOD از مقدار 200 میلی گرم در لیتر اولیه به میزان 49 به 39 و نهایتاً 2/ 23 میلی گرم در لیتر کاهش یافت. این مقدار در حد مجاز دفع به آبهای سطحی است. خزه، جلبک و بوی نامطبوع کاملاً از بین رفت.

 

رنگ سبز استخر به خاکستری تغییر و بهبود وضعیت رضایتمندی کشاوزران همسایه را نیز به همراه داشت. آشنایی با یک راهکار ساده تکنولوژیک می‌تواند از صرف هزینه‌های بسیار زیاد جلوگیری نماید.