رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم
  • آزمایشگاه A&L آزمایش باکتری کشی هیدروفلو
تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

آزمایشگاه A&L آزمایش باکتری کشی هیدروفلو

تعداد بازدید : 850

عملکرد باکتری‌کشی رسوبزدای هیدروفلو خانگی s-38 در آزمایشگاه A&L

یکی از عملکردهای مهم رسوبزدای هیدروفلو به ویژه مدل خانگی S-38 از بین بردن باکتری‌ها است. معمولا کارشناسان و متخصصان حوزه آب که با انواع باکتریهای بیماری‌زا و انواع روشهای مقابله با باکتری‌ها آشنا هستند ، با دیدۀ شک و تردید به عملکرد باکتری‌کشی هیدروفلو نگاه می‌کنند. در اکتبر 2012 آقای دایر، متخصص آب با همکاری نماینده رسوبزدای هیدروفلو در آمریکا آزمایشات زیر را انجام دادند که هدف بررسی عملکرد باکتری‌کشی رسوب زدای هیدروفلو S-38 است. سختی گیر هیدروفلو توسط شرکت هیدروپت انگلستان تولید می‌شود که سیگنالهای الکتریکی بی ضرر باند AM در داخل آب منتشر می‌نماید. فارغ از جنس لوله‌کشی که فلزی یا پلاستیکی است، آب که دارای هدایت الکتریکی است به تنهایی سیگنالهای آب را دریافت و در طول مدار لوله‌کشی منتشر می‌نماید .
باکتری یا خزه و جلبکی که از زیر دستگاه سختیگیر هیدروفلو عبور می‌نماید توسط فریت‌ها دارای بار الکتریکی می‌شوند و لایه‌ای از مولکول‌های آب باکتری را احاطه می‌کنند . فشار اسمزی از یک سو و فرکانس رسوبزدای هیدروفلو که بیش از 100 هزار بار در ثانیه بار الکتریکی را عوض می‌کند باعث متلاشی شدن پوسته باکتری و از بین رفتن آن می‌گردد. در این آزمایش سه میکرو ارگانیسم به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفتند.
Eschereichia Col: (ATCC 15597)
Klebsiella Pneumonaie : (ATCC 9591)
Pseudomonas aeruginosa: (ATCC 262)
(EPA)
 آنالیز آب مورد استفاده در آزمایش بشرح ذیل است .
باقیمانده کلر کمتر از 1/0 میلی گرم در لیتر
PH 5/7
کربن آلی کلTOC    کمتر از 5/0 میلی گرم در لیتر
کدورت                   کمتر از 1 NTU
دما                       21 درجه سانتیگراد

TDS                      78  میلی گرم در لیتر
آزمایش در 2 مرحله آب ساکن و آب در جریان انجام شد و یک سیستم پایلوت شامل مخزن به پمپ بادی 1/2Gpm مورد استفاده قرار گرفت 2 جدول زیر نتایج مثبت آزمایش را نشان میدهد .