رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • دیگ های بخار و دی اریتور
  • اجلاس-ساختمان حافظیه
دیگ های بخار و دی اریتور

اجلاس-ساختمان حافظیه

تعداد بازدید : 1360
دیگ های بخار در صنایع و تهویه مطبوع بسیار پرکاربرد می باشند. ظرفیت حرارتی بسیار بالا در بخار و استفاده از گرمای نهان بخار از ویژگی های دیگ های بخار در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی می باشد. چیلرهای جذبی نیز از این قابلیت استفاده کرده و بخار به عنوان منبع انرژی به کار می رود. مجتمع اقامتگاه سران حافظیه دارای دستگاه دیگ بخار می باشد. 3 دستگاه های رسوبزدای هیدروفلو سری S بر روی لوله تغذیه دیگ های بخارنصب می باشد. این دستگاه های رسوبزدا قادر هستند مدار لوله کشی بعد از پمپ تغذیه دیگ و داخل دیگ بخار را با ارسال سیگنال در مقابل رسوب و خوردگی محافظت نمایند . همچنین یک دستگاه رسوبزدای سری Cبر روی مدار دی ایراتور نصب می باشد که با ارسال سیگنال آب پیش گرم شده را با ارسال سیگنال تا محل پمپ تغذیه بخار محافظت نماید. ورودی تغذیه هریک بخار 2.5 اینچ می باشد که رسوبزدای هیدروفلو S100 استفاده شده است. همچنین سایز لوله ورودی به دی ایراتور از مخزن کندانسور "5 می باشد که دستگاه C160 برروی عایق لوله نصب شده است . با نصب رسوبزدای هیدروفلو نیازی به سختی گیر رزینی و مواد شیمیایی ضد رسوب نمی باشد و اما مواد ضدخوردگی و اکسیژن زدا حتما باید به مدار آب تغذیه به دیگ تزریق گردد. نصب سیستم اتوماتیک بلودان از الزامات به کارگیری رسوبزدای هیدروفلو می باشد.