رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

مبدل های حرارتی

گرمایش از کف آشیانه ماهان

آشیانه تعمیرات ماهان یکی از برترین پروژه های گرمایش از کف اجرا شده در ایران می باشد. بیش از 20 کیلومتر لوله 5 لایه سوپر پایپ در کف آشیانه تعبیه شده است . کل فضا ، مجموعاً دارای 6 مبدل حرارتی پوسته - لوله با آب داغ 140 می باشد که دمای 50-40 درجه سانتیگراد جهت مدارهای گرمایش از کف تأمین می نمایند . 3 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو سری C مدلهای C-120 و C-160 بر روی لوله های "4 و "6 مدار گرمایش از کف نصب از سال 1388 می باشد. در سمت آب گرم c°140 نیز یک دستگاه رسوبزدای سفارشی " Custom C- 8 بر روی مدار بویلرها نصب می باشد . هر 4 دستگاه بدون نیاز به سرویس و نگهداری از سال 1388 روشن و در حال بهره برداری می باشند. رسوبزدای هیدروفلو قادر است از روی لوله سیگنال های رادیویی را در طول کل مدار لوله کشی ارسال نماید. املاح معدنی رسوب گذار نظیر کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم به کریستال های معلق بسیار ریز و میکرونی تبدیل میشوند که به سطوح نمی چسبند. در مدارهای بسته تأسیساتی نیازی به تخلیه این کریستال ها نمی باشد.