رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

منابع کویلی و مبدل های صفحه ای

ساختمان ملی پتروشیمی

تعداد بازدید : 485
ساختمان ملی پتروشیمی واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی یک برج اداری 14 طبقه می باشد . مو تورخانه مرکزی برج دارای 2 دستگاه دیگ بخار، 2 دستگاه چیلر جذبی 360تن میتسوبیشی و مبدل های حرارتی آب- بخار و سه منبع کویلی 2000 لیتری با کویل بخاری می باشد که هرکدام یک زون را تحت پوشش قرار می دهند . منابع کویلی بخار به دلیل دمای بالتر در کویل و بالا بردن نرخ انتقال حرارت به آبسرد بسیار سریع رسوب گذاشته به نحوی که دمای آب گرم کاهش و میزان مصرف بخار افزایش می یابد . از سوی دیگر توقف بهره برداری از منابع کویلی در هرزمانی امکان پذیر نبوده و تخلیه حجم بسار بالای آب را در دوره های 6 ماهه به همراه داشت . پس از بررسی همه جانبه ، 3 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو HS40 بر روی منابع کویلی نصب گردید . با توجه به بازدیدهای دوره ای پس از 8 ماه بازدید از کویل صورت گرفت و بهره بردار عدم وجود رسوب سخت را گزارش نموده به نحوی که رسوبات به راحتی با دست یا فشار کم آب شسته و تمیز میشدند . تاییده رضایتمندی مشتری در اسفند سال 92 اخذ و مجوز تجهیز چیلرها با ظرفیت 720 تن برودت و حذف سختی گیر رزینی در دستور کار قرار گرفت.