رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

منابع کویلی و مبدل های صفحه ای

ایران خوردرو دیزل

تعداد بازدید : 494

منابع کویلی در تاسیسات یکی از رسوبگذارترین تجهیزات می باشد آبسرد بهداشتی با دمای پایین وارد منبع کویلی می گردد و در برخورد با سطوح حرارتی کویل های آبگرم بخش عمده ای از رسوبات خود را برروی کویل ها به جا می گذارد . یکی از مهمترین دلایل بالا بودن رسوبگذاری این است که آب بهداشتی سرد یا گرم ، سختی گیری نمی گردد . به عبارت دیگر سختی گیر رزین تنها بر روی مدارهای بسته گرمایش – سرمایش و یا برجهای خنک کن نصب می گردند ، اما منابع کویلی به دلایل بهداشتی فاقد آب سختی گیری هستند . کارخانه ایران خودرو دیزل دارای یک موتورخانه مرکزی و تعداد بسیار زیادی موتورخانه فرعی می باشد . موتورخانه سالن اتوبوس سازی دارای 4 منبع کویلی 5000 لیتری جهت دوشهای حمام می باشد . میزان مصرف آب گرم بسیار زیاد بوده به نحوی در فواصل 5 الی 6 ماه یکبار منابع کویلی 5000 لیتری تخلیه ، باز و کویلها اسید شوئی می گردد . در سال 1390 یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو برروی خط اصلی آب سرد بهداشتی منابع کویلی نصب گردید . در بازه زماین 4 الی 5 ماه بعد از نصب دمای آبگرم کماکان بالا بوده و خدمات فنی عملکرد رسوبزدای هیدروفلو را تاید می نماید . با درخواست شرکت رادین گستر سینا در سال 1394 منابع کویلی باز و کویل ها فاقد رسوب بوده و متعاقباً تاییدیه رضایتمندی مشتری اخذ می گردد. مجموعه 20000 لیتر منابع کویلی با حداکثر راندمان تا کنون در حال بهره برداری می باشد و به هیچ عنوان اسید شویی نشده اند .شرکت رادین گستر سینا موفق به اخذ تاییدیه رضایتمندی مشتری گردید.