رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • منابع کویلی و مبدل های صفحه ای
  • نمایشگاه بین المللی تهران
منابع کویلی و مبدل های صفحه ای

نمایشگاه بین المللی تهران

تعداد بازدید : 618

نمایشگاه بین المللی تهران در شمال اتوبان چمران واقع شده و سابقه آن به سال 1348 باز می گردد . هرساله این مجموعه با بیش از 120000 متر مربع فضای سر پوشیده و 35000 متر مربع فضای باز نمایشگاهی میزان مهمترین رخدادهای صنعتی و تجاری می باشد به نحوی که به طور متوسط در ماه 2 الی 3 نمایشگاه در آن برگزار می گردد و رستوران مرکزی نمایشگاه به طور متوسط در هفته 5000 الی 8000 پرس غذا تهیه و سرو می نماید دارای مصرف آبگرم بسیار بالایی است 2 دستگاه منبع کویلی پوسیده و مستهلک شده و 2 دستگاه مبدل صفحه ای جایگزین گردیده است جهت حفاظت مدار گرمایش شامل 2 دستگاه دیگ چدنی آبگرم و مبدل های صفحه ای تهیه آبگرم مصرفی دستگاه رسوبزدای هیدروپت مدل P-100 و HS-40 بر روی مدارهای مذکور در تاریخ 27/02/91 نصب گردید . پس از حدود 2 سال کارکرد مداوم در تاریخ 93/10/11 مبدل ها باز و مورد بازدید قرار گرفت . در مدار آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای کاملاً تمیز و صفحات استیل بدون هیچ رسوبی ، به خوبی مشاهده گردید . شرکت رادین گستر سینا موفق به اخذ تاییدیه رضایتمندی مشتری گردید. لازم به توضیح است که آبگرم مصرفی در رستوران و کیترینگ ها بسیار بالا بوده که متعاقبا شدت رسوبگذاری نیز افزایش می یابد. در حال حاضر در بازدید های انجام شده در خرداد ماه 1397 مجموعه ی فنی نمایشگاه کماکان از عملکرد رسوبزدای هیدروفلو رضایت دارند.