رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • نمونه نصب شده بر روی پکیج ایران رادیاتور

نمونه نصب شده بر روی پکیج ایران رادیاتور

تعداد بازدید : 813

امروزه پکیج های گرمایشی که تامین کننده توامان گرمایش واحد مسکونی و آبگرم مصرفی می باشند از استقبال گسترده ای برخوردار می باشند یکی از بهترین این دلایل تفکیک پذیر بودن گاز مصرفی و آب سرد مصرفی می باشد . پکیج های گرمایشی دارای مبدل صفحه ای می باشند که نسبت به رسوب ، سختی بالای آب بسیار حساس بوده و درصورت تشکیل رسوب علاوه بر مصرف زیاد گاز و دمای آب گرم مصرفی با تاخیر گرم می گردد و مصرف کننده به تدریج درجه آبگرم مصرفی و مدار گرمایش را افزایش می دهد . این فرآیند تا عدم تامین آبگرم مکفی ادامه پیدا کرده و نهایتاً به صورت سنتی و رایج پکیج باز و قطعات به ویژه مبدل صفحه ای اسید شویی می گردند. یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو HS-38 بر روی آب سرد ورودی پکیج ایران رادیاتور در سال 1387 نصب گردید . پکیج بعد از 6 سال جهت تعویض منبع انبساط باز و کلیه قطعات ، منجمله پمپ ، مبدل اولیه و ثانویه باز گردید . مبدل ها کاملاً عاری از رسوب بوده و سطوح فلزی مس و استیل قابل مشاهده بود. نکته حائز اهمیت در زمینه صرفه جویی بصورت انرژی این بود که درجه مدارگرمایش و آبگرم مصرفی همواره متوسط بوده و هرگز از درجات حداکثر استفاده نشده است .

محصولات مرتبط : رسوب زدای خانگی سری HS-38