رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها و پروژه ها
  • چیلرها
  • هواپیمایی ماهان
چیلرها

هواپیمایی ماهان

تعداد بازدید : 768

آشیانه تعمیرات هواپیمایی ماهان واقع در فرودگاه امام که در سال 88 مورد بهره برداری قرار گرفت . دارای 2 دستگاه چیلر جذبی آبداغ 400 تن برودتی می باشد . رسوبزدای هیدروفلو دارای تائیدیه عملکرد رسوب زدایی در ساختمان برج اداری – مهمانسرا ماهان از سال 1384 بود که 1 دستگاه رسوبزدا بر روی بویلر پاکمن هر 2 مدار گرمایش و آبگرم مصرفی را تحت پوشش قرار داده بود . از ابتدای راه اندازی آشیانه ماهان تمامی تاسیسات سرمایشی-گرمایشی و مبدل های حرارتی گرمایش از کف با رسوبزدای هیدروفلو تجهیز گردید . 1 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو سفارشی Custom P-10” بر روی لوله ورودی کندانسور-ابزوربر 2 چیلر جذبی نصب گردید . تصاویر ذیل عملکرد بسیار عالی رسوبزدا را در سالهای بعدی بهره برداری بدون نیاز به اسیدشویی نمایش می دهد .