رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

کشتی و خنک کاری آب دریا

نیروگاه برق Da Lin تایوان

تعداد بازدید : 1074

آب دریا به عنوان خنک کننده در مبدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حرارتی کندانسورهای خلأ نیروگاه برق دالین تایوان مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. در خنک کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آب دریا، بهره برداران با مشکلات متفاوتی مواجه خواهند بود. تأسیسات خنک کن نیروگاه برق Da Lin در شهر تایوان به صدف آلوده شده است. اینگونه صدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که درصورت جدا شدن در مسیر آب کولینگ به کندانسورها منتقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کندانسور را ببندند. این مسئله نیازمند صرف نیروی انسانی، ساعت بسیار زیاد و پر هزینه برای پاک سازی کندانسور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خلأ و مبدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حرارتی است که تولید برق نیروگاه را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مشکل اصلی نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق در کنار ساحل دریا، بایوفیلم است. راندمان کندانسورهای نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق و مبدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گرمایی تحت تاثیر بایوفیلم به شدت کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. با توجه به اینکه که دمای درون مبدل زیر 50 درجه سانتیگراد است، در این کندانسورهای نیروگاه بایوفیلم مشکل اصلی است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داده که یک لایه از بایوفیلم به ضخامت 250 میکرون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند راندمان انتقال گرما را تا 25% کاهش دهد. علاوه بر این بایوفیلم دبی آب را کاهش و خوردگی را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. در نیروگاه برق مذکور هر مبدل تنها به مدت زمان دو ماه در سرویس بوده و کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، سپس از مدار خارج گردیده و پروسه تمیز کردن کندانسور خلأ 3 الی چند روز زمان احتیاج داشت. در نوامبر 2003، یک دستگاه رسوبزدای امواج رادیویی هیدروفلو بر روی لوله ورودی آب دریا به کندانسور نصب گردید. بعد از دو ماه کندانسور خلأ به منظور بازرسی باز شد. نتیجه عملکرد سختی گیر هیدروفلو بدون هیچگونه آنتی اسکالانت بسیار عالی بود. بایوفیلم  کاملا از بین رفته بود و پاک سازی توسط جت اسپری آب، تنها طی یک ساعت انجام شد. دوره بعدی توقف و پاک سازی مبدل از دو ماه به 6 ماهه افزایش گردید.
بایوفیلم یک بستر لزج و چسبنده، همانند یک ژل شفاف از جنس باکتری است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا ضخامت چندین سانتیمتر رشد کند. بایوفیلم محل نشستن و اتصال جانداران دریایی بزرگتر مانند لارو انواع صدف، توتیا و حتی خزه و جلبک است. به همین منظور در تلاش برای جلوگیری از رشد بایوفیلم، به آب دریا کلر اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. کلر و محصولات جانبی آن، جانوران دریایی و محیط زیستی که در مجاورت نیروگاه برق قرار دارند را از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و حد مجاز کلر افزوده به سیستم که یک تهدید محیط زیستی است، شدیداً کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.