رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

کشتی و خنک کاری آب دریا

کشتی تجاری حمل بار

تعداد بازدید : 1083

سیستم خنک کننده آب دریا جهت خنک کاری موتور کشتی و سیستمهای تهویه و تبرید و کمپرسورهای هوا از آب دریا به صورت غیر مستقیم استفاده می‌گردد. آب دریا توسط لوله "12 اصلی وارد مبدل صفحه‌ای می‌شود و باعث خنک شدن مدار می‌گردد. در جولای 2011 مبدل صفحه‌ای اصلی آب دریا باز و مقادیر زیادی رسوب، بایوفیلم و صدف در مبدل دیده شد که توسط مواد شیمیایی و ضد رسوب و آنتی اسکالانت تمیز گردید. 1 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو با امواج رادیویی مدل HM-12” که مخصوص سیستم‌های خنک کاری آب دریا است برروی لوله "12 مبدل نصب شد. در اوت 2012 مبدل صفحه‌ای جهت بازبینی باز شد اسکرین فیلتر داخل مبدل که همیشه مملو از بایوفیلم و صدف‌های زنده و رشد پیدا کرده بود، کاملا تمیز و بدون هیچگونه صدفی مشاهده شد و براحتی فیلتر صافی با آب شسته شد. حذف مواد شیمیایی ضد رسوب و آنتی اسکالانت در کاربردهای آب دریا از مهمترین ویژگی رسوب زدای هیدروفلو است، که با ارسال امواج رادیویی در طول مدار لوله کشی، علاوه بر از بین بردن باکتریها و جلبکها، اجازه تشکیل رسوب چسبنده را نمی‌دهد. تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب و بایوساید موجب آلودگی آب برگشتی به دریا می‌شود که تهدیدی برای زندگی جانداران دریایی است. رسوبگیر هیدروفلو بر روی کشتیMV Hoegh America نصب و کارفرما و همچنین شرکت سازنده آب شیرین کن (FWG) که شرکت APV است عملکرد سختی گیر هیدروفلو را تائید نموده‌اند.