رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

کشتی و خنک کاری آب دریا

کشتی خودرو بر Ray یونان

تعداد بازدید : 995

برای کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و حمل خودرو که مدت زیادی بر روی دریا هستند، مسئله تامین آب بهداشتی و شرب بسیار مهم است. به طور عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از آب شیرین کن آب دریا (Fresh Water Generator) استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در یک محفظه که خلأ نسبی در آن ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود 2 مبدل صفحه‌ای تعبیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. آب مدار خنک کن موتور، معمولاً حرارت ژاکت موتور، سر سیلندر و اویل کولر را جذب نموده به دمای تقریبی 70 درجه سانتیگراد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. آب با این دما وارد آب شیرین کن شده و در مبدل صفحه‌ای، آب دریا را تبخیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید. رسوبات بسیار زیادی در این قسمت مبدل تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به طور معمول هر 2 هفته یکبار آب شیرین کن باز شده و پروسه اسید شویی و تمیز کاری فیزیکی مبدل 24 ساعت طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد که مقادیر زیادی مواد شیمیایی خطرناک و ضد رسوب و آنتی اسکالانت مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. همچنین در این مدت تولید آب شیرین نیز متوقف می‌شود.
یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو مدل HM-120 در نوامبر 2011 برروی"4 آب دریا ورودی به سیستم آب شیرین کن نصب گردید. 2 هفته بعد از نصب، مطابق زمانبندی اورهال، آب شیرکن باز و سیستم طبق روال قبلی تمیز گردید. عملکرد بسیار عالی سختی گیر هیدروفلو باعث شد که دستگاه آب شیرین کن به مدت 10 ماه مداوم، بدون افت دبی آب تولید کار نماید. در اوت 2012 آب شیرین کن آب دریا جهت بازبینی باز شد هیچگونه اثری از بایوفیلم مشاهده نگردید، رسوب بسیار کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر روی سطوح تشکیل شده بود که به راحتی با دست و بدون نیاز به مواد شیمیایی و آنتی اسکالانت تمیز گردید. باز کردن، دمونتاژ و بستن آب شیرین کن تنها 3 ساعت زمان برد. بنا بر گفته بهره‌بردار تأسیسات، هزینه سرمایه گذاری و خرید رسوب زدای هیدروفلو در کشتی تنها معادل یکبار هزینه تمیز کردن آب شیرین کن است که در این پروژه معادل دو هفته است. رسوب گیر هیدروفلو بر روی کشتی خودروبر Ray با مدیریت شرکت استامکو یونان نصب و عملکرد آن مورد رضایت کارفرما و بهره‌بردار بوده است.