رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
امواج آلتراسونیک یا فراصوت به شکلی از انرژی از امواج مکانیکی گفته می‌شود که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان یعنی محدوده 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز است. امواج آلتراسونیک در محیط های گاز، مایع و جامد به صورت موج عرضی یا موج طولی منتشر می‌شوند. امواج ...
نصب رسوبزدای هیدروفلو در آشپزخانه صنعتی دانشگاه پلی تکنیک تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران، یکی از بهترین دانشگاه‌های فنی و صنعتی ایران است که در سال ۱۳۳۷ رسماً به عنوان دانشگاه صنعتی افتتاح شد. دانشگاه دارای غذاخوری و سلف س...