رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
تکنولوژی هیدروپت برای اولین بار در دنیا حفاظت کاتدیک غیر شیمیایی سطوح فلزی در تماس با آب را ارائه می‌نماید. رسوبزدای هیدروفلو با ارسال سیگنالهای رادیویی بر روی لوله‌ها و سطوح فلزی، باعث حرکت الکترونها و انتقال آنها بر روی سطوح خارجی شده و عملاً سطوح ...
نصب رسوبزدای هیدروفلو در کارخانه سیمان اردستان کوره دوار اصلی‌ترین قسمت هر کارخانه سیمان و قلب مجموعه است. کوره به صورت دوار طراحی شده و مواد خام از یک سو وارد کوره شده و پس از پخته شدن مواد از سمت دیگر کوره به شکل کلینکر وارد گریت کولر می&zwnj...