رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
جدول فوق مصرف آب برج خنک کن یک چیلر 100 تن تراکمی را در نقاط مختلف آب و هوایی در ایران نمایش می‌دهد . مقایسه‌ای بین مصرف آب خام با استفاده از سختی گیر رزینی و رسوبزدای هیدروفلو انجام پذیرفته که نشان می‌دهد رسوبزدای هیدروفلو حتی بدون استفاده از سختی گ...
فناوری رسوب زدای هیدروفلو با القای مستقیم یک میدان الکترویکی در داخل آب، صرف نظر از ساختار تشکیل‌دهنده لوله یا سرعت جریان، که در سرتاسر شبکه لوله ثابت است، از کل سیستم برج خنک کننده محافظت می‌کند.
رسوب زدای هیدروفلو یکی از ابزار مناسب برای باکتری‌زدایی در آب است. باکتری‌ها در هر قسمتی از زندگی ما وجود دارند. بسیاری از باکتری‌ها مفید هستند، در حالی که برخی از انواع میکروارگانیسم‌ها در شرایط خاص می‌توانند برای انسان و محیط زیست بسیار مضر باشند.
با ورود دستگاه‌های رسوبزدای الکترونیکی به ظاهر ساده اما پیچیده در زندگی روزانه‌؛ شیوه‌ی کارو نحوه‌ی زندگی مردم هم تغییر کرده است. درنظر بگیرید یک ماکروویو برای گرم کردن آب هزینه و زمان کمتری نسبت به اجاق‌گاز صرف می‌کند.
رسوب زدایی کندانسورهای پلیت در مجتمع مسکونی بوکان کندانسور مهمترین و حساس ترین قسمت چیلر است که حرارت جذب شده از فضاهای داخلی را به محیط و اتمسفر دفع می‌نماید‌. کندانسورها دسته بندی‌های متفاوتی دارند‌. بر مبنای نحوه ی دفع حرارت ب...
کاربرد رسوبزدای هیدروفلو در ساختمان مرکزی بانک قوامین ساختمان مرکزی بانک قوامین که دارای معماری خاص و منحصر بفردی است در تقاطع اتوبان حکیم، بلوار آفریقا واقع شده است. در سال 1389 جهت محافظت از مدار برج‌های خنک کن دو دستگاه چیلر جذبی ابارا هر یک...