رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
در فرایند تشکیل کریستال کلیه یونهای محلول در آب در حال برخورد به یکدیگر هستند. یونهای سختی موقت شامل کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم نیز یکی از معضلات تاسیسات گرفتگی لوله‌ها، تیوب‌ها و تجهیزات در اثر رسوبات کربناتی کلسیم و منیزیم است.
تکنولوژی امواج رادیویی رسوب گیر هیدروپت با القای یک میدان الکتریکی سینوسی سیال درون لوله،یون‌های محلول در سیال را به حالت کریستال‌های پایدار و منظم درآورده و از رسوب گذاری آنها برروی سطح جلوگیری می‌کند.
رسوب گیر هیدروفلو یک راهکار دائمی‌ برای محافظت مدار آب خنک کن موتورهای احتراق داخلی، ماشین، دیزل ژنراتور و موتورهای کشتی و شناور است. سختی گیر هیدرفلو برای هر نوع آبی کارائی دارد و هزینه های تعمیرات موتور را در آینده کاهش دهید.
زندگی در منطقه‌ای که دارای آب سخت است (آبی که حاوی نمک‌های معدنی از قبیل ترکیبات بی‌کربنات،یون‌های کلسیم و منیزیم و....است. ) می‌تواند مصیبت بزرگی برای بسیاری از ساکنین باشد.
بکارگیری رسوبزدای هیدروفلو سری P در برج خنک کن بسته سردخانه واشنگتن کندانسور تبخیری یا برج خنک کن بسته از مهمترین تجهیزات در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های تبرید سردخانه هستند و عموماً رسوب گذاری بر روی لوله‌‌&zwn...
چیپس باتو BOD نوع: پروژه
گندزدایی پسآب فاضلاب و حذف BOD با رسوبزدای هیدروفلو در بررسی‌های اولیه از پسآب فاضلاب کارخانه، فاضلاب توسط آزمایشگاه معتمد میزان BOD و COD نمونه برداری و آنالیز گردید. البته شواهد بصری در زمان نصب رسوبزدای هیدروفلو نیز حاکی از کیفیت بسیار نامطل...
یکی از آزمایش های سنجش سلامت آب ، تست کلیفرم کل است. کلیفرم، باکتری‌های بیماری زا موجود در خاک و یا مدفوع انسانی و فوضولات حیوانات است که به آبهای سطحی یا چاه راه پیدا می کند. هر چقدر تعداد باکتری‌های کلیفرم کمتر باشد نشان دهنده‌ی سال...
تأثیر مثبت نصب رسوبزدای هیدروفلو در برج خنک کن هتل ماریوت‌‌ هاوایی  3 دستگاه چیلر سانتریفیوژ ساخت شرکت Trane، توسط 1 دستگاه برج خنک کن به ظرفیت 500 تن تبرید، سرمایش مجموعه هتل ماریوت‌‌ هاوایی را تامین می‌نماید. آب ورودی...
نصب رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو در ویلای شیخ نشینی در دبی در ویلای شیخ نشینی به نام الغریر در دبی، برکه‌ای با حجم آب 500 متر مکعب نزدیک به یکصد ماهی Kuhi ژاپنی وجود داشت. رشد غیرقابل کنترل جلبک و خزه و متعاقباً بوی نامطبوع این برکه، ا...
کاهش کلرامین در استخر فوک‌ها با نصب رسوبزدای الکترونیکی هیدروفلو رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو در باغ وحش بانهام در نزدیکی نورفولک انگلستان مورد استقبال قرار گرفته است. در این باغ وحش بیش از 1000 حیوان نگهداری می‌شود. یکی از جذابتر...