رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
راهنمای نصب دستگاه هیدرفلو در پکیج حرارتی گرمایشی یکی از پرکاربردترین تجهیزات گرمایشی هستند که به دلیل استقلال هر واحد و عدم نیاز به موتورخانه مرکزی استقبال گسترده‌ای دارند. سختی آب به ویژه در استانهای قم، مازندران ،گیلان و .... موجب تشکیل رسو...
مبدل های حرارتی نوع: صفحه متن
تکنولوژی رسوبزدایی هیدروفلو در کلیه مبدل های حرارتی آب به آب ، آب به هوا ، بخار به آب تکنولوژی رسوبزدایی هیدروفلو در کلیه مبدل‌های حرارتی آب به آب، آب به هوا، بخار به آب قادر است رسوب گیری و رسوبزدایی از رسوبات ناشی از سختی آب جلوگیری نموده در ...
در فرایند تشکیل کریستال کلیه یونهای محلول در آب در حال برخورد به یکدیگر هستند. یونهای سختی موقت شامل کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم نیز یکی از معضلات تاسیسات گرفتگی لوله‌ها، تیوب‌ها و تجهیزات در اثر رسوبات کربناتی کلسیم و منیزیم است.
مقدار سختی آب بر مبنای مقدار املاحی نظیر کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز بر حسب میلی گرم بر لیتر بر مبنای کربنات کلسیم اندازه گیری می شود. یک راهکار متداول و سنتی استفاده از رسوب گیرهای رزینی است که املاح کلسیم و منیزیم را از آب جداسازی می‌نماید.
سختی گیر و رسوب زدا در انواع مختلفی به بازار عرضه می‌گردد. ابتدای‌ترین نوع رسوب گیر، سختیگیر رزینی است که ترکیبات معدنی گچ و آهک را از آب حذف می‌کرد. در حالی است که سختی گیر مغناطیسی، مواد ضد رسوب شیمیایی و رسوب زدای آلتراسونیک سختی آب را حذف نمی‌کنن...
بکارگیری رسوبزدای هیدروفلو سری P در برج خنک کن بسته سردخانه واشنگتن کندانسور تبخیری یا برج خنک کن بسته از مهمترین تجهیزات در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های تبرید سردخانه هستند و عموماً رسوب گذاری بر روی لوله‌‌&zwn...
چیپس باتو BOD نوع: پروژه
گندزدایی پسآب فاضلاب و حذف BOD با رسوبزدای هیدروفلو در بررسی‌های اولیه از پسآب فاضلاب کارخانه، فاضلاب توسط آزمایشگاه معتمد میزان BOD و COD نمونه برداری و آنالیز گردید. البته شواهد بصری در زمان نصب رسوبزدای هیدروفلو نیز حاکی از کیفیت بسیار نامطل...