رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
یک محل ایده‌آل برای بسیاری از انواع گوناگون باکتری و جلبک‌ها فراهم می‌کنند درحالی که درجه ی حرارت پایین موجب کندشدن رشد باکتری‌ها و جلبک‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این ‌آلودگی‌ها باید به‌طور مداوم رسوب زدا یی و کنترل انجام شود. رسوبزدا هیدروفلو می‌تو...
رسوبزدایی موتور ری بویلر خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا کمپرسورهای افزایش فشار در خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا در پلیموت شامل 4 موتور گاز سوز غول پیکر هستند که نیاز به آبگرم 70 درجه سانتیگراد در ژاکت موتور دارند. مدار لوله کشی پیش گرم به یک بویلر فو...