نصب رسوب زدا هیدروفلو در هواپیمایی ماهان | چیلرها

رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,هواپیمایی ماهان

نصب رسوب زدا هیدروفلو در هواپیمایی ماهان

نصب رسوبزدا هیدروفلو در هواپیمایی ماهان

آشیانه تعمیرات هواپیمایی ماهان واقع در فرودگاه امام که در سال 88 مورد بهره برداری قرار گرفت . دارای 2 دستگاه چیلر جذبی آبداغ 400 تن برودتی می باشد . رسوبزدای هیدروفلو دارای تائیدیه عملکرد رسوب زدایی در ساختمان برج اداری – مهمانسرا ماهان از سال 1384 بود که 1 دستگاه رسوبزدا بر روی بویلر پاکمن هر 2 مدار گرمایش و آبگرم مصرفی را تحت پوشش قرار داده بود . از ابتدای راه اندازی آشیانه ماهان تمامی تاسیسات سرمایشی-گرمایشی و مبدل های حرارتی گرمایش از کف با رسوبزدای هیدروفلو تجهیز گردید. یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو سفارشی Custom P-10” بر روی لوله ورودی کندانسور-ابزوربر 2 چیلر جذبی نصب گردید . تصاویر ذیل عملکرد بسیار عالی رسوبزدا را در سالهای بعدی بهره برداری بدون نیاز به اسیدشویی نمایش می دهد .

رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,هواپیمایی ماهان

رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,هواپیمایی ماهان