بانک سپه خراسان جنوبی

محافظت مدار گرمایش و دیگ ها و پکیج ها آبسرد و گرم مصرفی و منابع دوجداره کویلی (راهکار دائمی حذف رسوب و خوردگی در تاسیسات شعب بانک سپه خراسان جنوبی)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!