بانک قوامین

رسوب زدایی مدار خنک کننده دیتا سنتر و اواپراتور چیلرها ، کولینگ یونیت ها و مدار های حساس با حذف سختی گیر رزینی و بدون نیاز به مواد شیمیایی در بانک قوامین

Leave a Reply

Your email address will not be published.