بیمارستان تخصصی قلب و عروق جواد الائمه (ع)

بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل P-60 و S-38 در منابع کویلی با کاهش راندمان و دمای آبگرم مصرفی  و در دیگ بخار افزایش راندمان، کاهش هزینه و دفعات سرویس دیگ را شاهد بودیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!