بیمارستان تخصصی نرگس دورود

رسوبزدایی سه دستگاه دیگ بخار ساخت ماشین سازی اراک به ظرفیت 10 تن بیمارستان نرگس درود

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!