دیتاسنتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

رسوبزدایی 2 دستگاه چیلر جذبی ابارا هر یک به ظرفیت 60 تن برودتی با حذف سختی گیر رزینی در دیتا سنتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published.