ساختمان مرکزی بانک قوامین

رسوب زدایی دو دستگاه چیلر جذبی ابارا، دیگ های فولادی در ساختمان مرکزی بانک قوامین حذف کامل سختی گیرهای رزینی و اسید شویی

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!