شرکت ایساکو

  • كاهش مصرف كلر در استخر و جكوزی
  • كاهش مصرف آب و انرژی در استخر
  • محافظت ديگ های فولادی گرمايشی در مقابل تشكيل رسوب
  • محافظت كندانسورهای چيلرهای تراكمی در مقابل تشكيل رسوب
  • حذف سختی گير های رزينی و عدم نياز به اسيد شويی

Leave a Reply

Your email address will not be published.