شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه

حذف سختی گیر رزینی و رسوب زدایی نازل اسپری های GCT ، گریت کولر، آسیاب سیمان و مواد و روزانه 200 متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده و سالیانه 400 تن نمک

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!