شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

نصب یک دستگاه رسوبزدای التراسونیک P-160 در واحد کمپرسورخانه و چهار دستگاه P-12 در موتورخانه مرکزی شرکت سایپا کاشان

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!