شرکت سیمان داراب

رسوب زدایی کامل خط تولید سیمان با دستگاه های رسوبزدای هیدروفلو با امواج رادیویی باند AM در مدارهای سیرکولاسیون و نازل اسپری های برج خنک کن GCT و گریت کولر

Leave a Reply

Your email address will not be published.