شرکت پارس آنلاین

بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از چیلرها، بویلرها، منابع کویلی آبگرم مصرفی در مقابل رسوب و حذف سختی گیر رزینی بودیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.