عمارت صفا در محمودیه

رسوبزدایی منبع کویلی ، دیگ آبگرم، مدار گرمایش خورشیدی، مدار برج خنک کننده و چیلر جذبی 100 تن ابارا و مدار تصفیه استخر و جکوزی توسط دستگاه‌های رسوب زدای الکترونیکی با امواج رادیدیی هیدروپت انگلستان ازسال 1393

Leave a Reply

Your email address will not be published.