مجتمع مسکونی دیپلمات

حذف سختی گیر رزینی در مرحله طراحی و جایگزینی رسوبزدایی هیدروفلو در چیلر جذبی ابارا،بویلرها،منابع کویلی،استخر و جکوزی،حذف اسید شویی چیلر و صرفه جویی آب با استفاده از آب چاه

Leave a Reply

Your email address will not be published.