بستنی توحید بابل

رسوبزدایی سيستم استرليزاسيون تولید بستنی از تاريخ 93/3/19 بدون نيـاز به اسـيدشويی در بستنی توحید بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.