شرکت کش و نوار ایران- ساوه

شهرک صنعتی کاوه-ساوه با TDS آب 2200 ppm المنت های بخارساز خط تولید به سرعت رسوب گرفته که با نصب دستگاه S38 مشکل مرتفع شده و رسوبات نرم و با آب رسوبزدایی و تمیز می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.