مجموعه استخرهای دوقلوی صدف کاشان

حذف بوی کلر،افزایش شفافیت آب استخر،کاهش مصرف کلر به میزان 50 % و افزایش شفافیت آب ،حذف کلرامین و کلرفرم در آب استخر دوقلوی کاشان که سرطانزاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!