پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در برج‌های خنک کن تر نیروگاه حرارتی | مبدل های حرارتی

برج خنک کن

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در برج‌های خنک کن تر نیروگاه حرارتی

رسوبزدایی برجهای خنک کن تر نیروگاه حرارتی

رسوبگذاری املاح معدنی در برج‌های خنک کن تر نیروگاهی مشکلات و هزینه‌های بسیاری همواره به بهرداران تحمیل می‌نماید. نقش رسوبزدا هیدروفلو در رفع این مشکل چیست؟ در نیروگاه حرارتی در یکی از استانهای چین که دارای 2 واحد تولید برق 600 مگاواتی است، مقابله با رسوب و جلبک توسط تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب و بایوساید انجام و آب خام برجهای خنک کن از آب رودخانه تامین می‌گردد. کیفیت آب رودخانه بنام yuen باتوجه به فصول سال متغیر بوده و کدورت آب در زمان بارندگی فصلی تابستانی بسیار افزایش می‌یابد.
در هفتم نوامبر سال 2016 دو دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل HydroFlow Custom 72” بر روی لوله‌های خروجی پمپ‌ها با قطر 1800 میلیمتر با هدف کاهش مواد شیمیایی ضد رسوب و جلبک نصب گردید.

 

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,سختی گیر,سختیگیر,مبدل حرارتیرسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,سختی گیر,سختیگیر,مبدل حرارتی

در زمان نصب رسوبزدا هیدروفلو در نوامبر 2016، واحد 1 در مدار و در حال بهره برداری بود و تزریق مواد شیمیایی 1 هفته بعد از نصب سختی گیر هیدروفلو متوقف گردید.
واحد دوم در 21 ژانویه 2017 (حدود 5/2 ماه بعد) در مدار قرار گرفت با بررسی سوابق دما در نقاط مختلف سیکل ، اختلاف دمای آن آب خروجی کولینگ از کندانسور و دمای بخار کندانس شده 5 الی 6 درجه سانتیگراد در زمان مشابه سال قبل بوده است. بعد از نصب سختیگیر هیدروفلو علی رغم حذف مواد شیمیایی و افزایش انتقال حرارت این اختلاف دما به 4 الی 5 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. یعنی عملاً دمای کندانس خروجی به دمای آب کولینگ خروجی نزدیک شده که نشان دهنده‌ی انتقال حرارت بهتر است.

 

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,سختی گیر,سختیگیر,مبدل حرارتی

در تاریخ 23 مارچ 2017 کندانسور واحد 1 جهت بازدید باز گردید. داخل تیوبهای کندانسور هیچگونه رسوب سفت مشاهده نگردید. کلیه رسوبات به صورت رسوبات نرم دیده شد که به راحتی توسط شستشو با اب تمیز می‌گردد.
با توجه به وضعیت بسیار عالی مشاهده شده نیروگاه تصمیم گرفت که واحدها را تا زمان اورهال در نوامبر سال 2017 در مدار قرار دهد.

 

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,سختی گیر,سختیگیر,مبدل حرارتی

نتایج حاصل از نصب رسوب زدا هیدروفلو

با استفاده از رسوب زدا هیدروفلو نتایج ذیل حاصل گردید:
1- تزریق مواد ضد رسوب کاملاً متوقف گردید.
2- رسوبات سخت در داخل کندانسور و برج های خنک کن مشاهده نگردید.
3- انتقال حرارت در کندانسور به میزان 5/1 درجه سانتیگراد بهبود یافت.
4- آب خروجی بلودان برج های خنک کن در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گرفت که این امر بدلیل حذف مواد شیمیایی از آب برج خنک کن بوده است.